1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 13CDT2: AO QUAN THE DUC
 13CDT2: AO QUAN THE DUC
 13CDT2: AO QUAN THE DUC
 12XD2: thông báo lớp 12xd2
 12T1: Thông báo họp lớp tháng 10
 13C2: Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên lớp 13C2
 13C2: Thông báo đến tất cả các bạn sinh viên lớp 13C2
 13XD3: Thông báo gấp đến lớp 13XD3
 12T2: Thủ Tục ĐK Giáo Dục Thể Chất
 13C1: về việc làm áo thể dục
 11C2: HỌP LỚP KHẨN CẤP
 12T1: V/v cấp chứng chỉ GDTC
 12D2: CấpTín Chỉ Giáo Dục Thể Chất
 12D3: thông báo 12D3 GẤP
 12D3: Thông báo đến lớp 12D3 GẤP
 11XH1: THÔNG BÁO LẦN 2
 12DT2: HỌP LỚP THÁNG 10
 12DT1: Thông Báo Khẩn!
 12T2: Thủ Tục ĐK Chứng Chỉ Giáo Dục Thể Chất
 12XH1: Thông báo họp lớp khẩn!!!!
 12XC2: HỌP GẤP
 11DT2: Thông báo về việc cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 12T1: V/v cấp chứng chỉ GDTC
 11XC1: CHÚ Ý KIỂM TRA ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT!
 11XC1: CHÚ Ý KIỂM TRA ĐIỂM KẾT THÚC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT!
 12XC2: thông báo nộp hồ sơ cấp chứng chỉ gdtc
 12T1: Thông Báo Về Việc Cấp Tín Chỉ GDTC
 12XC2: Hạn chót nộp tiền để khóa danh sách
 11XH1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP
 12QX1: THÔNG BÁO
 12T2: Nộp Tiền Thắp Sáng ước mơ
 11D3: Xem điểm & xếp loại giáo dục thể chất
 11DT2: Nộp ảnh làm chứng chỉ giáo dục thể chất
 12HTP1: họp lớp
 12T2: Thủ tục đăng ký cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 11T2: Xem điểm & xếp loại Giáo dục thể chất!
 11C1: THÔNG BÁO VỀ CHỨNG CHỈ GDTC
 12QX1: HỌP KHẨN
 12XC2: họp khẩn
 12LTDT: Họp lớp 12LTDT....................
 12LTDT: Họp Lớp 12LTDT..................
 12QX1: THÔNG BÁO
 12XC2: Thu Tiền đi thực tập nhận thức
 12XH1: THÔNG BÁO
 12XH1: THÔNG BÁO
 12XH1: THÔNG BÁO
 12T1: THÔNG BÁO
 12XC1: THÔNG BÁO
 12T2: Nộp tiền quỹ thắp sáng ước mơ
 11D2: Thông báo

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]