1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09C1: Thông báo dời ngày họp lớp tháng 9 !!!!!!!
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 09HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 08HTP: Danh sách tên đề tài ĐATP1 cô Minh Phương
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT1 !
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SINH VIÊN LỚP 08ĐT2 !
 09LTC: Nộp bằng((( ****TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP****)))
 08C1: THÔNG BÁO
 09XD2: THONG BAO HOP LOP
 08Đ3: chuyen hop lop
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!
 09H: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09H: SV LÊ HOÀI NAM..................
 09H: SV LÊ HOÀI NAM..................
 09H: SV LÊ HOÀI NAM..................
 09H: SV LÊ HOÀI NAM.....................
 09H: SV LÊ HOÀI NAM..............
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP THANG 9
 09HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT1 !
 08XC2: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 09XD1: Thông báo đến tấc cả sinh viên vắn họp chủ nhiêm ngày 16/9
 09XC1: CHÚ Ý ĐĂNG KÍ THỰC TẬP NHẬN THỨC XÂY DỰNG ! ! !
 08H: thong bao ve thi nghiem tren bach khoa
 09LTC: Nộp bằng((( ****TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP****)))
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP THANG 9
 09XC2: Thông Báo
 09LTC: - -THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP
 09LTC: -THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP
 09LTĐ: THÔNG BÁO HỌP LỚP: MỜI SINH VIÊN LỚP 09LTĐ .ĐÚNG 14H NGÀY 24/09/2010 TẬP TRUNG TẠI PHÒNG A210 ĐỂ HỌP LỚP.
 09XC1: THONG BAO HOP LOP
 08Đ2: thông báo
 09N: Thong Bao Hop lop
 09N: Thong Bao Hop lop
 09H: HỌP LỚP THÁNG 9/2010
 09C1: Thông báo họp lớp (Quan Trọng)!!!!!!!!!
 09H: HỌP LỚP THÁNG 9/2010
 09H: HỌP LỚP THÁNG 9/2010
 09ĐT1: Thông báo họp lớp xét kết quả rèn luyện
 09LTC: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP.
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP.
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP.
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! RẤT KHẨN CẤP.
 08XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP LẦN II
 09XD3: THÔNG BÁO GÂP!!!
 09XC1: THONG BAO HOP LOP 09XC1
 09XD1: THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH HỌP LỚP GẤP

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172 173 174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]