1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11C1: thong bao khan..........lan 2.......
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 11DL1: Các bạn 11ĐL1 CHÚ Ý...........................
 09XC1: thông báo nộp sổ ngoại trú !!!!!
 10LTT: Thông Báo lần Cuối
 11D4: thông báo họp lớp gấp
 10C2: 20 SINH VIÊN CHƯA NỘP SỔ RÈN LUYỆN
 11CDT1: DANH SÁCH CHƯA NỘP QUỸ LỚP
 11CDT1: HỌP LỚP KHẨN !
 11CDT1: THÔNG BÁO NỘP QUỸ LỚP (LẦN 1)
 11DL2: THÔNG BÁO TỚI CÁC BẠN THAM GIA ĐÁ BÓNG CỦA LỚP 11DL2
 11DL2: THÔNG BÁO NỘP TIỀN QUỸ GẤP
 11DL2: Thông báo chi tiêu học kì 111 của lớp 11DL2
 11DL2: THÔNG BÁO TỚI CÁC BẠN THAM GIA ĐÁ BÓNG CỦA LỚP 11DL2
 11D1: giải bóng chuyền khoa điện và. . . .!
 10C2: THÔNG BÁO
 11XD3: NỘP SỔ QUẢN LÝ GẤP!!!!
 11DT2: Thông báo
 11DT2: THÔNG BÁO HỌP KHẨN
 11DT2: THÔNG BÁO HỌP KHẨN
 11DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 11DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 10DL2: thông báo khẩn.....!
 10XH: Danh Sach To 1
 11MT2: Họp lớp
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10T3: Giải bóng chuyền Khoa Điện
 11CDT1: NỘP QŨY LỚP (LẦN 1)
 11CDT1: HỌP LỚP KHẨN
 11H: THÔNG BÁO KHẨN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D2: Thong Bao Gap!
 09T2: Thông báo lớp 09T2
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 10DL2: thông báo về giải bóng đá khoa cơ
 10DL2: thông báo về giải bóng đá khoa cơ
 11MT2: Thông báo khẩn
 11DL1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP 11ĐL1.CÁC BẠN CHÚ Ý........ĐL1
 11DL1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP 11ĐL1.CÁC BẠN CHÚ Ý........ĐL1
 11DL1: CÁC BẠN 11ĐL1 NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP .!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09C1: DA BONG !!
 11XD1: lop 11xd1
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11LTT: Thông báo
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐOÀN PHÍ VÀ TIỀN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐOÀN
 11XD4: Thong bao lai !!!!!!!!!!!
 11DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 11DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 11C1: Thay đổi thời gian họp lớp
 11C1: thong bao hop lop

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
73 74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]