1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD4: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD3: Họp lớp Tháng 10
 11LTT: Thông báo! Họp Lớp phổ biến nội dung rất quan trọng.
 11KT2: THÔNG BÁO GẤP............................
 10XH: Lập Danh Sách Gữi Gấp
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: ket qua ren luyen
 11LTX: danh sach ket qua ren luyen hoc ky 2
 11C1: THÔNG BÁO NỘP ẢNH 3X4
 11C2: nộp ảnh thẻ
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 10 - PHÒNG A202 - 17H00(04/10)-THÔNG BÁO LẦN 2
 10C2: ĐIỂM RÈN LUYỆN
 11KT2: 11KT2...................11KT222222222222
 10XD3: CÁC BẠN CHÚ Ý!
 10XD3: CÁC BẠN CHÚ Ý!
 10XD3: CÁC BẠN CHÚ Ý!
 11D4: quan trọng
 11XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11KT2: HỌP LỚP THÁNG 10....................
 10C2: DANH SÁCH BỊ O(KHÔNG) ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 10 - THÔNG BÁO LẦN 1
 10CDT2: CHI ĐOÀN 10CĐT2
 11CDT1: thông báo lớp 11CDT1
 11KT2: THÔNG BÁO MỚI VÀ HỌP LỚP
 10DT1: THÔNG BÁO HỢP LỚP KHẨN CẤP
 10XD2: Danh sách sơ bộ TTTN
 11CDT1: THÔNG BÁO PHÒNG TRỌ
 11CDT1: THÔNH BÁO GẤP
 11DL2: Thông báo làm thủ tục nhận tín chỉ GDTC lớp 11DL2
 11DL2: Thhhng bbbo lllm thhá» ttá»c nhháºn ttÃn chhá» GDTC llá»p 11DL2
 11C2: liên lạc
 11C2: thông báo:
 10XD3: HỌP LỚP VÀ NGHE PHỔ BIẾN CÔNG VIỆC THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 11D4: quan trọng
 11T2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11C1: THÔNG BÁO.........
 11LTT: Thông báo! Họp Lớp phổ biến nội dung rất quan trọng.
 11KT2: THÔNG BÁO MỚI..........CÁC BẠN CHÚ Ý
 11LTX: nop tien quy
 11KT2: BỔ SUNG THÊM MỘT SỐ ĐIỀU QUAN TRỌNG...........
 10CDT1: thông báo
 11XD3: THỰC TẬP NHẬN THỨC

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41 42 43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]