1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11HTP: THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT ĐẦU NĂM !!!!
 10T1: Thông báo
 11LTC: HỌC CHÍNH TRỊ
 10MT: Học chính trị công dân đầu khóa
 10MT: thông báo học chính trị công dân đầu khóa
 11CDT1: THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU NĂM
 11XH1: lịch sinh hoạt công dân đầu khóa lớp 11XH1
 11LTT: Thông báo! Sinh viên chú ý, quan trọng.
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ LICH HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (BẮT BUỘC)...!!!
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ LICH HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (BẮT BUỘC)...!!!
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ LICH HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA (BẮT BUỘC)...!!!
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11LTDT: Sinh Hoạt Đầu Năm
 11XD4: Sinh hoạt đầu khoá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: Sinh hoạt đầu khoá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: Sinh hoạt đầu khoá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11KT2: Sinh hoạt đầu khóa
 10XD3: HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA !!!!!!!!!
 10XD3: HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA CHÚ Ý!!!!!!
 11H: lịch học chính trị đầu năm
 10H: lịch sinh hoạt đầu năm
 10CDT1: lịch sinh hoạt đầu năm
 11N: Nhac lai viec dang ky mon hoc
 11N: Nhac lai viec dang ky mon hoc
 11N: Nhac lai viec dang ky mon hoc
 11D4: Thông Báo
 10CDT1: thông báo đến lớp
 11KT1: ĐKMH THAM KHẢO
 11HTP: THÔNG BÁO !!!
 11MT2: HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA
 10XD3: ĐKMH 112!
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10C2: NHẬP HỌC NGÀY 13/08/2012
 11MT2: -NHẮC LẠI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10D2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN 2 HK 112
 10D1: LOP 10D1 CHU Y !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10DT1: Điểm GDTC 10ĐT1
 11DL1: 11 DL1 Đkí môn học
 10DT2: GDTC
 10DT2: XEM ĐIỂM GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 10XD1: thông báo khẩn
 11C1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2
 11LTT: Thông báo! Chú ý đọc thông báo
 10CDT2: Thông báo đến lớp.
 11CDT1: những điều cần biết về năm học 2012- 2013
 11XC3: ĐKMH giai đoạn 2
 11DL2: HOTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
 10C2: NHẮC LẠI VỀ VIỆC CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49 50 51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]