1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XC1: Thông Báo gấp
 09ĐT1: DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2010-2011
 09Đ2: Thong bao bo sung ve dai hoi doan truong
 09Đ2: Thong bao khan toi lop 09d2
 09LTĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09T1: THÔNG BÁO ĐÊN CBL - CBĐ
 09XC2: Những điều cần lưu ý trong tuần này
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ ĐỢT THỰC TẬP SẮP TỚI!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ ĐỢT THỰC TẬP SẮP TỚI!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ ĐỢT THỰC TẬP SẮP TỚI!!!
 09XD3: GẤP GẤP
 09Đ4: Thông báo đến lớp 90Đ4
 09XC2: V/v họp lớp để chuẩn bị cho chuyến đi thực tập sắp tới
 09N: 09N- Thong Bao
 09XC1: THÔNG BÁO NỘP TIỀN THỰC TẬP NTXD ! ! !
 09XD2: THONG BAO
 09XD1: THong Bao
 09XD1: THÔNG BÁO ĐÉN TOÀN THỂ VỀ TTNTXD
 09KT: Thông báo cập nhật danh sách đi thực tập 09KT -*-*- 09KT -*-*-
 09LTT: Thông báo họp lớp
 09KT: Thông Báo Lớp 09KT -*-*- 09KT -*-*- 09KT
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP THANG 10
 09XC1: THÔNG BÁO CỰC KÌ KHẨN CẤP TẬP 2
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP CỰC KÌ KHẨN CẤP ! ! !
 09XC1: THOONGA BÁO HỌC LƠP CỰC KÌ QUAN TRỌNG ! ! !
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09XD3: THÔNG BÁO KHẨN CẤP......RẤT QUAN TRỌNG..........
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! KHẨN CẤP!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! KHẨN CẤP!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! KHẨN CẤP!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!! KHẨN CẤP!!!
 09XC2: V/v Có nhiều thay đổi quan trọng trong chuyến đi thực tập nhận thức sắp tới
 09XC2: thong bao
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN: CÁC BẠN NHANH CHÓNG HOÀN TẤT NỘP HỌC PHÍ HAN CUỐI NGÀY 8/10. NẾU KHÔNG SẼ BỊ KHOÁ TÀI KHOẢN VÀ CẤM THI GIỮA
 09LTT: Khẩn trương nộp học phí của học kỳ 110
 09XC1: THONG BAO HOP LOP CUC HOT ! ! !
 09Đ3: LOP 09D3 CHU YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
 09C1: Danh sách tổng hơp đánh giá kết quả rèn luyện HS-Sv !!!!!!!!!
 09C1: Danh sách tổng hơp đánh giá kết quả rèn luyện HS-Sv !!!!!!!!!
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09Đ4: Tap trung khan cap lop 09D4
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN ! ! !
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN ! ! !
 08C2: HỌP LỚP
 08C2: HỌP LỚP
 08C2: HỌP LỚP
 08C2: HỌP LỚP
 09Đ2: thời gian và địa điểm tham gia don dep môi trường

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170 171 172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]