1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2022-2023

+ Thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023 (học kỳ 222)

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH THI VÀ DANH SÁCH THI SÁT HẠCH CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐỢT THI 29/10 - 02/11/2022 (BỔ SUNG)

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ LỄ TỐT NGHIỆP 2022

+ Phòng Đào tạo thông báo đã xếp lớp và cập nhật thời khóa biểu các lớp học phần ngoại ngữ cho sinh viên khóa 2022

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XD4: THÔNG BÁO THAM GIA BÓNG ĐÁ VÀ VĂN NGHỆ 20/11
 10DT2: Thông báo khẩn
 10XC: Họp lớp 10XC _Khẩn cấp
 10XD3: THÔNG BÁO THAM GIA ĐÁ BÓNG__VÀ VĂN NGHỆ 20/11
 11XC1: THÔNG BÁO CHO CÁC BẠN THAM GIA BÓNG ĐÁ NAM
 11XC1: THÔNG BÁO!!!
 11XC1: THÔNG BÁO !!1
 10XH: Thông báo Khẩn ( Bóng Đá Liên Chi khoa XD )
 10C2: CHÀO CẢ LỚP
 10DL2: -Thay đổi lịch CT THACO- Khơi nguồn khơi nghiệp.
 10LTD: THÔNG BÁO
 10DL2: 10DL2 --BÓNG ĐÁ GIAO HỮU DL2 ngay 5 thang 11
 09MT: HOC BU MON CNXL NUOC THAI
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP TIỀN QUỸ LỚP
 10DT1: NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ!
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP LẦN 2
 10D3: Thông báo
 10XD2: Nộp tiền đoàn và tiền quỹ lần cuối.
 10XD2: Làm áo thi đấu đá banh Khoa
 10XD2: Làm áo thi đấu đá banh Khoa
 10KT: THÔNG BÁO NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP NHẬN THỨC
 10XD3: Thông Báo Nộp Báo cáo Thực Tập Lần Cuối
 10XD2: Hạn cuối nộp Báo Cáo
 10H: Thông báo lịch học bù
 09XC2: THÔNG BÁO CHUẨN BỊ CHO GIẢI BÓNG ĐÁ CỦA KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 09DL1: THÔNG BÁO KHẨN VỀ CHƯƠNG TRÌNH "THACO - KHƠI NGUỒN KHỞI NGHIỆP"
 09CDT: Thông báo khẩn! mở lớp cảm biến công nghiệp
 11XC1: CHÚ Ý!!!
 11XC1: THÔNG BÁO KHẨN !!!
 11XC2: THÔNG BÁO KHẨN !
 10DL2: Thay đổi lịch CT THACO- Khơi nguồn khơi nghiệp.
 11DT2: LỚP 11DT2 THÔNG BÁO
 11DT2: 11DT2 THÔNG BÁO KHẨN
 11T2: Danh sách nộp giấy
 11T2: Sổ rèn luyện
 10DL2: -BÓNG ĐÁ GIAO HỮU DL2 ngay 5 thang 11
 10XH: Thông Báo Khẩn...
 11XC1: CHÚ Ý!!!
 11XC1: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 10XD4: thông báo nộp báo cáo thưc tập
 09DL2: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 09ĐL2 CHÚ Ý
 10XD2: Đá banh khoa
 10XD2: Ảnh TTNT 10XD2
 10XD1: THÔNG BÁO LÀM BÁO CÁO THỰC TẬP
 11H: 11H chú ý !!!!!
 10C2: NHAC LAI
 10DL2: BÓNG ĐÁ GIAO HỮU DL2 ngay 5 thang 11
 10XD1: Thông báo việc làm báo cáo nhận thức thực tập.
 10T3: 10T3 chú ý khẩn....!
 09DL2: THÔNG BÁO CHO TẤT CẢ CÁC BẠN 09ĐL2

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97 98 99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]