1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08LTT: ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP 08LTT-07LTT
 09XC2: 09XC2 họp lớp tháng 4
 08LTT: Lớp An Ninh Hệ Thống
 07XC1: THÔNG BÁO TỚI LỚP 07XC1
 08LTT: MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT III
 08LTĐL: LỚP 08LTĐL THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08XD3: Thong bao 08XD3
 07Đ1: THÔNG BÁO ĐẾN SINH VIÊN LỚP 07Đ1
 07Đ1: LỚP 07 Đ1
 07Đ2: THÔNG BAO KHẨN 07Đ2 VÀ 06Đ2
 07ĐL: HỌP LỚP GẤP_LÀM HS TỐT NGHIỆP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08XD1: nhận sổ
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO!!!!!
 07ĐT2: 07ĐT2 THÔNG BÁO!!!!!
 08LTĐL: LỚP 08LTĐL THÔNG BÁO
 07ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP HƯỚNG DẪN ĐK TỐT NGHIỆP(4/4/2010)
 07T1: Thông báo họp lớp tháng 4(quan trọng)
 08LTT: ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP 08LTT VÀ 07LTT
 09XD2: nop bai thu hoach
 09XD2: nop bai thu hoach
 07T2: Họp Lớp Phổ Biến về Đăng Ký Tốt Nghiệp
 07T2: Họp Lớp Phổ Biến về Đăng Ký Tốt Nghiệp
 07MT: HỌP LỚP
 07T1: Thông báo lớp Client-Server của thầy Thái
 08LTT: Đăng Ký Tốt Nghiệp
 07Đ1: HỌP LỚP 07 Đ1
 07ĐL: LOP MAY CONG TRINH
 07XD1: 07XD1 - ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌP LỚP
 07Đ2: THÔNG BAO 07Đ2
 07HTP: Đăng Ký Tốt nghiệp
 09XD3: THÔNG BÁO 09XD3
 08LTT: Đăng Ký Tốt Nghiệp
 07Đ1: HỌP LỚP O7 Đ1
 07Đ1: HỌP LỚP 07Đ1
 08LTC: THÔNG BÁO NHẬN CHỨNG CHỈ GDQP
 07ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3
 07C1: 07C1 CHU Y
 07C1: 07C1 CHU Y
 08LTĐ: LỚP 08LTĐ
 08XC2: THÔNG BÁO LẦN CUỐI VỀ ĐỘI VỀ ĐỘI BÓNG KHOA XÂY DỰNG
 09XC1: THONG BAO KHAN
 07ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN !
 07ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN !
 07XD1: 07XD1-HỌP LỚP
 07HTP: Chuẩn bị đăng ký tốt nghiệp.
 07Đ2: THÔNG BÁO
 07XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP THỜI GIAN: 16H THỨ 5 NGÀY 25/03/2010
 07XD3: ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP
 07XD3: ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP
 08MT: THÔNG BÁO KHẨN ĐÊN LỚP 08MT !

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187 188 189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]