1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09H: HỌP LỚP THÁNG 2/2011
 10T2: thông báo làm sổ rèn luyện + họp lớp +nộp tiền
 10T2: thông báo làm sổ rèn luyện + họp lớp +nộp tiền
 10T2: thông báo đăng kí hịc quốc phòng
 10LTT: thông báo họp lớp
 09ĐL1: THONG BAO KHAN CAP
 PĐT: Yêu cầu gởi tin có dấu và đúng cú pháp chính tả tiếng Việt.
 09ĐL1: THONG BAO HOP LOP
 10LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 02
 09ĐL2: chuan bi da bong khoa co
 10LTĐT: Thông báo tham gia Hội trại kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM
 08ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2 "KHẨN"
 10ĐL2: HỌP LỚP 10DL2
 10N: CHU YYYYYYYYYYYYYYYYYY
 10ĐL2: thông báo khẩn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08T2: THONG BAO
 08T2: THONG BAO
 10XH: hop
 10T1: Họp lớp thang 2!!!!!!!!
 10KT: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HOC QUÂN SỰ
 09ĐL2: THONG BAO DA BONG
 10H: 10H chú ý..............
 10MT: ĐỊA ĐIỂM HỌP LỚP!
 10Đ1: THÔNG BÁO KHẨN@@@@@@@
 09XC2: THÔNG BÁO
 09XC2: THÔNG BÁO
 10XH: Sự Thay Đổi Thời Gian Họp
 10XD3: -THÔNG BÁO NỘI DUNG MỚI-KHẨN !!!
 10XH: Họp Tháng 2
 10ĐL2: THÔNG BÁO VỀ BUỔI HỌP LỚP CHÍNH THỨC
 10ĐL2: thông báo quan trọng
 10H: Họp lớp Tháng 2
 09Đ4: HOP LOP THANG 2
 10XC: thông báo: Đăng ký học GD Quốc phòng..10XC-10XC
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 09H: THÔNG BÁO
 10T1: Họp lớp!!!!!!!!
 09LTT: Gấp gấp, đầu năm
 10ĐL2: HỌP LỚP 10DL2
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 09LTC: Họp Lớp
 08XC2: THÔNG BÁO GẤPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
 10XD3: THÔNG BÁO NỘI DUNG MỚI-KHẨN !!!
 10XD4: CAC BAN 10XD4 CHU Y THONG BAO!!!
 10XD1: chu y
 08T1: Hợp Lớp Tháng 2
 10XD1: thong bao hop lop khan
 08CĐT: thông báo
 10LTT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10T1: Họp lớp!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134 135 136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]