1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DT2: Thông báo khẩn
 11HTP: THÔNG BÁO
 12DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 11HTP: THÔNG BÁO:
 11MT2: HỌP LỚP THÁNG 1 - PHÒNG 208 - 14/1
 11DT2: thong bao
 10C2: HỌP LỚP - 14H00 (12/01/2013)
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 10C2: HỌP LỚP
 11DT2: thong bao
 10D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP- QUAN TRỌNG
 11T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11H: Họp lớp 11H
 12KT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 12KT1
 11T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1
 10C2: THÔNG BÁO
 12XD3: thông báo họp lớp
 11XD4: THONG BAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: THONG BAO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11LTT: Thông báo! Họp lớp Tháng 1.
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 11XD2: thông báo mới
 10C2: ĐIỂM RÈN LUYỆN KÌ 112 ( KÌ 5)
 12QX1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 12QX1 THÁNG 1
 12QX1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 12QX1 THÁNG 1
 12T2: HỌP LỚP
 12T2: HỌP LỚP 12T2
 10C2: NHẮC LẠI -NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 01/2013
 11D1: Thông báo họp lớp 11D1 :D
 11DT2: Họp lớp tháng 1
 11DT2: Họp lớp tháng 1
 11C2: họp lớp
 12DT1: THÔNG BÁO MỚI 12ĐT1
 12LTDL: THÔNG BÁO
 12XD3: 12XD3 họp lớp khẩn
 12LTDL: THÔNH BÁO KHẨN
 12D3: Thông Báo Họp Lớp 12D3 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10DT2: Thông báo khẩn
 11LTD: thong bao
 12DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11DL1: NHẮC LẠI HỌP LỚP 11DL1
 12D3: Thông báo GẤPPPPP 12D3
 12DT1: Công Điện Khẩn Lớp 12ĐT1
 10CDT1: thông báo
 11C1: thông báo đã có thẻ bảo hiểm
 12LTDT: 12LTDT CHÚ Ý
 11KT2: thong bao nghi hop lop GAP
 11KT2: Thông báo nghỉ họp lớp GẤP
 10CDT1: thông báo

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27 28 29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]