1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10T3: 10T3 chú ý....
 10DT1: NỘP BÀI TẬP TT KỸ THUẬT ĐIỆN
 09D4: THÔNG BÁO KHẨN CẤP 09D4
 09D4: THÔNG BÁO TỐI LỚP 09D4
 09KT: Thông Báo: Các Bạn Học Chuyên Ngành 2: XDDD & CN... Chú Ý!!!
 10DT2: Thông báo khẩn cấp nộp Bài tập TTKTĐ cho cô Tuyết của lớp sáng thứ 6 v/v không nhận bài tập
 10DL2: Họp lớp tháng 4.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THANG 4_CHÚ Ý!!!
 10H: Thông báo!
 10H: Thông báo!
 10H: Thông báo!
 09MT: Hop lop thang 4
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 4
 10CDT2: nộp quỹ lớp
 10CDT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4.
 09T2: Hồ sơ đăng kí tốt nghiệp
 10C2: HỌP LỚP
 11DL2: Họp lớp thang 4 KHẨN CẤP lớp 11ĐL2
 11XD3: HOP LOP THANG 4!^^
 09XC1: FILE ĐƯA LÊN CÓ VẤN ĐỀ !!!!!!!
 09XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP !!!!!!!!!!!!
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THANG 4_CHÚ Ý!
 10XD3: THÔNG BÁO HIỌP LỚP THÁNG 4_CHÚ Ý.
 09XC2: Họp lớp tháng 4
 09CDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09CĐT THÁNG 4, ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 4 - NHẮC LẦN 5
 10C2: ĐĂNG KÝ HỌC HÈ
 10D3: Thông Báo
 11LTC: HỌP LỚP
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP HỒ SƠ DĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 10D1: HOP LOP THANG 4 @@@@@
 11CDT1: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HÈ
 11CDT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 04
 11HTP: Bắt đầu đăng ký môn học học kỳ hè 311 từ hôm nay đến 22/04/12.
 11KT1: DKMH HE 311
 11KT1: DKMH HE 311
 11LTD: THÔNG BÁO
 10C1: BẮT ĐẦU ĐĂNG KÍ HỌC KÌ HÈ 311!
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4_CHÚ Ý.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4_ CHÚ Ý.
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 4_CHÚ Ý.
 11H: thông báo
 10DL1: HỘP LỚP THÁNG 4
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 4 - NHẮC LẦN 4
 11CDT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 04
 10C1: HỌP LỚP KHẨN!
 10H: thong bao!!!
 10H: thong bao!!!
 10H: thong bao!!!
 10H: thong bao!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61 62 63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]