1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XD1: VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY20-11
 09ĐT1: Danh sách lao động dọn vệ sinh vào chủ nhật 14 tháng 11 năm 2010
 10XD1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09XD1: NOP TIEN QUY LOP GAP!!!!
 10ĐT2: HOP LOP THANG 11
 09Đ4: thong bao khan cap ,
 08CĐT: thông báo
 10T2: Lớp 10t2 Thông báo
 10XD1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD1: HỌP LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09XC2: V/v làm chứng chỉ giáo dục thể chất
 10C2: Thông báo!
 10XC: LOP 10 XC HOP LOP!
 09T2: Các bạn nộp ảnh liên lạc với mình qua số này
 09T2: Nộp tiền và ảnh 3x4
 10C1: THÔNG BÁO
 08XD2: THÔNG BÁO KHẨN
 10LTX: THÔNG BÁO
 10C2: Thông báo: nộp lại sổ đoàn viên
 10XD3: 10XD3! NOP SO DOAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: Thông báo đăng ký môn học học kỳ 210
 10LTĐ: THÔNG BÁO ĐẾN LƠP 10LTĐ
 08Đ1: thong bao gap
 08Đ1: THONG BAO GAP(BAN CAN SU LOP-BAN CAN SU CHI DOAN)
 10HTP: THÔNG BÁO
 10XH: Sổ Đoàn,tiền đoàn và đăng ký hiến máu nhân đạo
 10XD1: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: HỌP LỚP KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: HỌP LỚP
 10XD1: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09ĐT2: Họp lớp tháng 11
 10XD3: CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: NHẬN THẺ SV
 10ĐT1: NỘP TIỀN QUỸ LỚP
 09XC2: V/v nộp gấp ảnh thẻ để làm chứng chỉ giáo dục thể chất
 08ĐT2: DANH SÁCH 10 BẠN SV CÒN THIẾU SỔ ĐOÀN "THÔNG BÁO KHẨN" !!!
 09XD3: 09XD3 -THÔNG BÁO
 10XD1: HỌP LỚP
 10XD1: LÀM THẺ SV GẤP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: VĂN NGHỆ CHO 20-11
 10XD1: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08Đ1: 08 D1 CHU Y THONG BAO GAP
 10XD2: một số công tác trong thời gian tới
 10C2: Thông báo về việc miễn giảm học phí
 10HTP: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09ĐT2: thông báo
 10XC: LOP 10XC CHU Y !
 09XD2: KHAN
 09N: Thong Bao Khan!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163 164 165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]