1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10CDT2: đăng ký môn học
 10DT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐKMH
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MÔN HỌC GIAI ĐOẠN CUỐI
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MÔN HỌC GIAI ĐOẠN CUỐI
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI BỔ SUNG MÔN HỌC GIAI ĐOẠN CUỐI
 11LTDT: Thông báo điều chỉnh môn học
 11CDT1: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 11CDT1: THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ NĂM HỌC 2012-2013
 10C2: HỌC CHÍNH TRỊ - NHẮC LẦN 4
 11KT2: THONG BAO
 10XD3: HOC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA
 10XD3: HOC CÔNG DÂN ĐÀU KHÓA
 10XH: LỊCH HỌC TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 10XD4: CHÚ Ý.....
 11XD4: Thông báo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11MT2: PĐT tổ chức sinh hoạt đầu năm dành cho LT-LP + BTCĐ các lớp CĐ khóa 10 & 11.
 10C2: XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 4( KỲ 211)
 10C2: NHẮC LẠI VỀ HỌC CHÍNH TRỊ - NHẮC LẦN 3
 11XD2: lich hoc
 11LTC: lop 11ltc
 11DT1: THÔNG BÁO KHẨN
 11D4: LỊCH HỌC TUẦN LỄ SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM CỦA LỚP 11D4
 11DL2: Thông báo tới các bạn sinh viên lớp 11DL2
 11XD2: thông báo mới
 11XC2: LỊCH HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA LỚP 11XC2
 11KT1: THÔNG BÁO LỊCH SH ĐẦU NĂM 2012
 10N: LỊCH SINH HOẠT ĐẦU KHÓA LỚP 10N
 11N: THONG BAO KHAN
 11N: THONG BAO KHAN
 11N: THONG BAO KHAN
 11N: THONG BAO KHAN
 11N: THONG BAO KHAN
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 8 !!!!
 10C2: XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 4(KỲ 211)
 10C2: NHẮC LẠI VỀ VIỆC HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA NĂM 2012
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC1: V/v THAM DỰ SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 11XC3: THÔNG BÁO VỀ LICH HỌC CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA…
 10DL2: Lịch học SINH HOẠT ĐẦU NĂM
 10DL1: THÔNG BÁO
 11MT1: Lịch học chính trị đầu năm
 10CDT2: lịch sinh hoạt chính trị đầu năm
 11MT2: Các bạn lớp 11mt2 chú ý!!!
 10DT1: LỊCH SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU NĂM
 10T3: Học chính trị đầu năm
 10C2: ĐIỂM RÈN LUYỆN CỦA KỲ 4( KỲ 211)
 10C2: HỌC CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA 2012

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48 49 50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]