1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09HTP: THONG BAO CHO NGHI TN HOA LI
 09T1: THONG BAO
 09KT: Thông Báo - 09KT - Tiền Quỹ năm I
 08ĐT2: THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN SINH HOẠT VÀ GẶP MẶT LỚP !
 09C1: lớp 09C1
 08XD1: học thêm sap, dự toán
 08CĐT: Hop lop xet ren luyen HKII nam hoc 2009- 2010
 09Đ1: Hop lop
 08Đ3: da bong lop
 08C1: THÔNG BÁO
 09LTĐL: Thông Báo Hộp Lớp Tháng 9
 09LTĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09KT: Tin Vui - 09KT
 09LTĐ: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN : DO MỘT SỐ SINH VIÊN BẬN HỌC SÁNG THỨ 4 NÊN CHUYỂN SANG 17H THỨ 7 NGÀY 4/9/2010 TẠI PHÒNG A218
 09LTĐ: THÔNG BÁO HỌP LỚP: MỜI TOÀN THỂ SINH VIÊN LỚP 09LTĐ ĐÚNG 9H THỨ 4 NGÀY 1/9/2010 TẬP TRUNG TẠI PHÒNG A218 (CÓ THỂ THAY ĐỔI PHÒNG) &
 09XD3: phong hop.!
 09XD3: chu y!
 09XD3: hop lop khan cap !
 09KT: Thông báo đầu năm học
 09T1: dinh chinh
 09T1: HOP LOP XET DIEM REN LUYEN HOC KI 2
 09H: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09XH: THÔNG BÁO NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP PHOTO.
 09N: Thong Bao Den Lop 09N
 09ĐL2: THAM GIA VAN NGHE DON TAN HOC SINH KHOA MOI
 09T2: NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
 09LTT: [Chú Ý] Có Sự thay đổi một chút về TKB 110
 09LTC: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP
 08H: thi kien tap
 08Đ3: Loa Loa Tin Hót Đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO SINH HOẠT VÀ GẶP MẶT TẬP THỂ LỚP 08ĐT2 !
 09ĐL2: thong bao
 09T1: LAM LAI THE SV + NOP BANG TOT NGHIEP
 09T1: LAM LAI THE SV + NOP BANG TOT NGHIEP
 09T1: NOP BANG TOT NGHIEP
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐỐI VỚI CÁC SV KHÓA 07 & 08 CHƯA ĐK HP ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP !!!
 08CĐT: Thông báo
 08XD1: học thêm các lớp XD1,2,3
 09ĐL1: NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP
 09XD2: THONG BAO KHAN
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 09XC2: XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ 209 LỚP 09XC2
 08C2: Sồ ngoại trú
 08XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08H: thi kien tap
 08H: lop 08h chu y
 09N: thong bao
 08Đ3: tin hot day!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 09KT: 09KT - Cập nhật thông tin cá nhân

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174 175 176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]