1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5.
 10MT: Thong báo....
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 11XD4: Thong bao lan 2
 11XD2: thông báo họp lớp
 09H: THÔNG BÁO KHẨN
 09H: THÔNG BÁO KHẨN
 09XC2: v/v thu hồ sơ tốt nghiệp
 10C2: HƯỞNG ỨNG NĂM AN TOÀN GIAO THÔNG
 11MT2: HỌP LỚP THÁNG 5
 10C1: Thông báo
 09XC1: đính chính lại họp lớp là thứ 4 sau khi học xong thi công cầu nhé !!!!
 09XC1: thông báo họp lớp làm hồ sơ tốt nghiệp và xét điểm rèn luyện HK cuối !!!
 10DT2: Thông báo đến những SV có tên sau cần khẩn trương bổ sung "lý lịch trích ngang"
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 5 ---> ( XÉT RÈN LUYỆN TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG)
 09XD2: HỌP LỚP THÁNG 5 ---> ( XÉT RÈN LUYỆN TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG)
 10XD1: THÔNG BÁO HOÃN HỌP LỚP THÁNG5
 11XD4: Bài tập trắc địa
 10LTT: ĐÍNH CHÍNH THÔNG BÁO
 10LTT: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 10DT2: Thông báo v/v đã nộp Bảng "Lý lịch trích ngang"
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5 !!!!
 10XD3: THÔNG BÁO GẤP !!!!!!!!!!!!!
 10XD3: THÔNG BSAOS HỌP LỚP THÁNG 5 + TTCN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5 + TTCN
 10LTT: Thông báo họp lớp 10LTT tháng 5
 11XD3: nop so
 10XH: Họp Lớp Tháng 5 + Nội Dung Đi Thực Tập Công Nhân.
 11XD4: Hop lop thang 5!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D4: 11d4 chú ý
 11XD4: Trắc Địa
 11D2: Thong Bao!!
 09XD2: Thông Báo Nộp Bổ Sung Hồ Sơ Tốt Nghiệp
 10DL1: THÔNG BÁO LẦN 2
 10MT: gấp về việc ĐKMH
 09XD2: Thông Báo Nộp Bổ Sung Hồ Sơ Tốt Nghiệp
 09T2: Họp lớp tháng 5 lần 2
 10MT: chỉnh sữa ĐKMH
 10MT: về việc tham gia hội trai ngày 19-20/05
 10T3: Chú Ý 10T3
 11H: thông báo 11H
 10DT2: Thông báo
 10DT2: Thông báo v/v bổ sung "Lý lịch trích ngang"
 11CDT1: NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG THÁNG 05
 10DT1: THÔNG BÁO HỢP LỚP
 10XD2: Danh Sách họp lớp nộp tiền
 10XD2: Chú ý
 10XD2: Chú ý
 10DT2: Thong bao khan
 11D1: nộp sổ rèn luyện.

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55 56 57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]