1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11N: HỌP LỚP KHẨN
 11N: HỌP LỚP KHẨN
 11DL2: Thông báo lớp mình tổ chức họp lớp tháng 3
 12XC2: HOP LOP THANG 3/2013
 12XC2: HOP LOP THANG 3/2013
 11CDT1: HỌP LỚP THÁNG 3...!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3!
 11DT2: Họp lớp tháng 03
 11C2: họp lớp tháng 3
 12DT1: Thông Báo Họp Lớp 12ĐT1.
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3-2013
 12T2: Họp lớp - HỌP LỚP 12T2
 12D2: 12D2 họp lớp
 10CDT2: Những sv không được nhận chứng chỉ GDTC.
 10CDT2: Những sv không được nhận chứng chỉ GDTC.
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3!
 11DL2: Thông báo lớp 11DL2 mình tổ chức họp lớp tháng 3
 12T1: SINH HOAT LOP THANG 3
 12XD3: họp lướp tháng 3
 11DT2: Họp lớp tháng 03
 12LTX: Thông báo cho bí thư .
 11XH1: họp lớp tháng 3
 11DL1: Họp lớp 11DL1.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3-2013
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 3-2013
 12XC1: 12XC1 HỌP LỚP THÁNG 3-2013
 11XH1: 11XH1- HỌP LỚP THÁNG 3
 12D3: Thông báo đến lớp 12D3
 10D1: HOP LOP THANG 3!!!10D1!!!
 11MT2: Họp lớp các bạn ơi!!!
 11MT2: Họp lớp các bạn ơi!!!
 11MT2: Họp lớp các bạn ơi!!!!
 11XC2: THÔNG BÁO KHẨN! HOÃN LỊCH HỌP LỚP
 11HTP: thông báo lớp cảm tình Đoàn
 11HTP: thông báo lớp cảm tình Đoàn
 11XC2: Thông báo họp lớp.
 11XD1: HỌP MẶT LỚP THÁNG 3/2013
 11XD1: HỌP MẶT LỚP THÁNG 3/2013
 11T1: THÔNG BÁO NHẬN BẢO HIỂM
 11XC2: Thông báo họp lop.
 10DL2: THẺ BẢO HIỂM
 11XD1: CÁC BẠN LỚP 11XD1 CHÚ Ý
 10XD4: THÔNG BÁO CÁC BẠN LỚP 10XD4
 11N: KẾT NẠP ĐOÀN
 11N: KẾT NẠP ĐOÀN
 11CDT1: THÔNG BÁO HỌC CẢM TÌNH ĐOÀN
 10XD2: KẾT NẠP ĐOÀN
 11DL2: Thông Báo.!
 11DL2: Thông báo lớp 11DL2
 10XD2: THẺ BẢO HIỂM

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24 25 26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]