1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10ĐT2: Khẩn cấp!!!
 10ĐT2: HAPPY NEW YEAR 2011
 10C2: THÔNG BÁO!
 10C1: CHÚC MỪNG NĂM MỚI
 10C2: THÔNG BÁO!
 10C1: THÔNG BÁO
 10C2: THÔNG BÁO!
 10N: bong da
 10Đ2: Lịch xác nhận đơn miễn giảm học phí như sau.
 10KT: THÔNG BÁO NGHỈ HỌC TIN 10KT
 09LTC: Lịch xác nhận đơn miễn giảm học phí như sau.
 08ĐL1: Giải bóng đá khoa cơ
 10ĐT2: Làm lịch lớp.
 10Đ1: NHANH !!!!!!!!
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN!!!!
 08ĐT1: Thông báo lớp ĐATH (nhóm Cô Hương) và lớp 10ĐAKTVT02:
 10ĐT1: Nộp sổ ngoại trú!!!!!!!
 10XH: nộp quỹ lớp
 10XD1: thong bao khan
 10ĐL2: THÔNG BÁO KHẨN
 10ĐL2: thông báo khẩn
 10ĐL2: Thông báo họp lớp 10dl2
 08ĐT1: THÔNG BÁO LỚP ĐỒ ÁN VIỄN THÔNG VÀ ĐỒ ÁN KỸ THUẬT MẠCH - NHÓM CÔ KHÁNH HỒNG
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP HP ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP (Thầy Chung) ! “KHẨN”
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐỒ ÁN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP (Thầy Chung) ! “KHẨN”
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 09XD1: nop tien quy
 10ĐT2: HỌP LỚP
 10ĐT2: VUI XUÂN ĐẦU NĂM!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10T3: t3 ....!!!
 10T3: t3 ....!!!
 08C2: GẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10Đ2: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN CUỐI
 09XC2: V/v Nhận lại sổ ngoại trú để chuẩn bị cho xét điểm rèn luyện học kỳ 110
 09Đ4: thong bao
 10Đ3: so ngoai tru
 10ĐT2: LỊCH HỌC MÔN TH TIN ĐẠI CƯƠNG CỦA LHP THTĐC17 VÀ LHP TĐC18
 10XH: Sổ ngoại trú
 10LTĐ: Nộp lai sổ tạm trú
 09XC2: V/v Nhận lại sổ ngoại trú để chuẩn bị cho xét điểm rèn luyện học kỳ 110
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 10CĐT1: THÔNG BÁO LỚP 10CDT1
 10XD1: thong bao ve viec nop so ngoai tru
 08XC1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 10DATKD03(THẦY DỰ)
 10KT: LỚP 10KT MỜI CÁC LỚP GIAO LƯU BÓNG ĐÁ
 08MT: ĐK Môn học GĐ II
 10XD2: nhận thẻ bảo hiểm và sổ ngoại trú
 10ĐT2: Khẩn cấp!!!!!!!!!!!
 10T3: T3...!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
145 146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]