1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10Đ2 -Lịch xác nhận đơn miễn giảm học phí như sau.
Lớp chúng ta gồm có những bạn sau:

101250511201 Phạm Văn An 29/01/1991 TB-4/4
101250511214 Y Trang A Drơng 14/03/1992 Dân tộc ê-đê-KV1-VC
101250511216 Trần Hữu Dũng 30/10/1992 10Đ2 TB-3/4
101250511231 Phan Thành Ngôn 03/10/1991 KV1-VC
101250511233 Phan Thanh Nhựt 10/01/1992 KV1-VC
101250511236 Đoàn Văn Phú 15/09/1990 KV1-VC
101250511239 Phạm Văn Quyết 20/05/1991 KV1-VC
101250511244 Nguyễn Xuân Thành 19/05/1992 TB-4/4
101250511245 Phạm Phú Thành 25/07/1992 10Đ2 KV1-VC
101250511248 Trần Công Thông 16/05/1992 10Đ2 QD-106
101250511252 Nguyễn Văn Tỉnh 26/05/1991 10Đ2 KV1-VC
101250511253 Hồ Vũ Toàn 30/03/1992 10Đ2 KV1-VC
101250511254 Trần Đăng Toàn 09/06/1992 10Đ2 QD-113
101250511266 Trần Văn Tuấn 13/07/1992 10Đ2 BB-2/3
101250511271 Trần Gia Vĩnh 08/10/1991 10Đ2 QD-113
---------------------
1. Khóa 08 + 09 CĐ vào ngày 04-05/01/2011 nhận giấy vào chiều ngày 05/01/11
2. Khóa 10 CĐ + 10 TCCN vào ngày 06-07/01/2011 nhận giấy vào chiều ngày 07/01/11.
3. Khóa 09 TCCN và các khóa cũ TC-Cao đẳng vào ngày 10-11-12/01/2011 nhận giấy vào chiều ngày 12/01/11.
* Sinh viên đi đúng lịch đã thông báo trên những Sinh viên không theo lịch không giả quyết.
Chú ý: Khi đi mang theo biên lai nộp tiền HK I năm học 2010-2011.

Author: SV. Đoàn Văn Phú - Updated: 31/12/2010 9:34
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]