1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10CDT2: thông báo họp lớp lần 2
 10XH: Họp thực tập tốt nghiệp Lớp 10XH
 11DT2: Thông báo mất giấy tờ.
 10XD3: DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP
 10XD3: DANH SÁCH NHÓM THỰC TẬP
 10XD3: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 11XD1: về việc LÀM CHỨNG CHỈ GDTC
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 11KT2: 11KT2...................11KT222222222222
 11C1: THÔNG BÁO NỘP ẢNH 3X4
 11CDT1: THÔNG BÁO
 10C1: Thông báo đổi lịch họp lớp
 11D4: 11D4
 10DT2: Thông báo KQ điểm Rèn luyện và tình hình Nội ngoại trú
 11KT1: 11KT1 THÔNG BÁO
 10DT1: THÔNG BÁO KHẨN 10ĐT1
 11KT2: 11KT2 NGHE.............TIN..................
 11T3: Giáo Dục Thể Chất
 11DL2: Thông báo tới tất cả các bạn SV lớp 11DL2
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 10
 10T3: Chứng chỉ thể dục!
 10T3: Giấy xác nhận công an và sổ quản lý sinh viên tạm trú
 10T3: Giấy xác nhận công an và sổ quản lý sinh viên tạm trú
 10T3: Giấy xác nhận công an và sổ quản lý sinh viên tạm trú
 11XC3: thông báo khẩn
 11D1: Các bạn sau chú ý !!!
 10DT2: Thông báo tình hình Nội, ngoại trú của lớp
 11LTDT: Họp lớp tháng 10
 11DL2: Thông báo tới tất cả các bạn SV lớp 11DL2
 11LTC: NỘP SỔ RÈN LUYỆN (THÔNG BÁO LẦN CUỐI)
 11HTP: THÔNG BÁO!!!
 10C1: HỌP LỚP ĐẦU THÁNG 10!
 10CDT2: thông báo họp lớp tháng 10.
 10C2: HỌP LỚP THÁNG 10.NHẮC LẦN 3
 10CDT1: thông báo họp lớp
 11MT2: Thông Báo Khẩn
 11DL2: Thông báo tới tất cả các bạn SV lớp 11DL2
 11XD4: Họp Lớp
 11CDT1: THÔNG BÁO
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 11T3: Thông báo họp lớp khẩn
 11T3: Thông báo họp lớp khẩn
 11XC1: GỬI ĐỒ ÁN THAM KHẢO ĐẾN LỚP THIẾT KẾ HÌNH HỌC ĐƯỜNG CÔ DUYÊN ANH
 11D4: 11D4
 11XD4: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9 !!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40 41 42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]