1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10T2: Có chút thay đổi môn học của lớp !
 10LTT: Thông báo gâp
 10D1: ĐOÀN PHÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09XD1: THONG BAO
 10DL2: NỘP THẺ CỬ TRI GẤP
 09N: NỘP THẺ CỬ TRI
 10XD1: THÔNG BÁO CUỐI CÙNG VỀ VIỆC NỘP THẺ CỬ TRI!!!!!!
 09DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09ĐL2
 10T3: lớp 10t3 chú ý...!!!
 08DT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 “KHẨN”
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP THẺ CỬ TRI !
 10T2: Thông Báo Khẩn !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08KT: KHUNG TEN DO AN TOT NGHIEP KIEN TRUC
 09D4: Thông báo nộp thẻ cử tri và CMND photo
 10MT: HỌP LỚP KHẨN
 10XD4: LỚP 10XD4 THÔNG BÁO
 10D1: NOP THE CU TRI______________NOP THE CU TRI
 08T1: Nộp Thẻ Cử Tri !!!
 08T1: Nộp Thẻ Cử Tri !!!
 10XD1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP LỚP LẦN THỨ 2
 09LTDT: Thông báo họp lớp!!!
 10LTD: THÔNG BÁO
 09KT: Thông Báo Mới - Đăng Kí Môn Học HK111
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTT: "Các bạn nhanh chóng nộp Đoàn phí."
 08XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP (LẦN 2)
 10H: Nộp thẻ cử tri
 08DT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 “KHẨN”
 10CDT1: NỘP LẠI THẺ CỬ TRI
 10LTDT: Thông báo nộp lại thẻ cử tri gấp!
 08DT1: THÔNG BÁO V/v NỘP LẠI THẺ CỬ TRI SAU KHI BẦU CỬ
 08XH: THÔNG BÁO
 08XH: THÔNG BÁO
 10XD3: -LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý!
 08D1: THÔNG BÁO GẤP
 10XD1: THÔNG BÁO ĐẾN NHỮNG BẠN HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý
 10XD1: NHẮC LẠI THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌP LỚP ĐỂ NỘP THẺ CỬ TRI
 08XD1: ngày nộp lại thẻ cử tri
 10C2: THÔNG BÁO NỘP TIỀN ĐOÀN
 10DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!
 09DT1: Thông báo nộp thẻ cử tri gấp!!!
 10XH: Thông Báo Nộp Thẻ Cử Tri [Gấp]
 10XD1: HỌP LỚP ĐỂ NỘP THẺ CỬ TRI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP THẺ CỬ TRI!!!!!
 09LTDT: THÔNG BÁO HỌP THÁNG 5............
 08XD3: Thông Báo 08xd3
 10T1: Thông báo!!!!!!!!!
 08DT2: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 “KHẨN”
 10XD3: Bắt đầu đăng ký môn học 111 dành cho sinh viên Cao đẳng khóa 2010.
 10XD3: LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN CHÚ Ý!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115 116 117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]