1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10T3: Học cảm tình đoàn
 08ĐL2: THONG BAO HOC LOP CAM TINH DOAN
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU THÁNG!!!
 10Đ2: BẠN NÀO CHƯA CÓ ĐỒ THỂ DỤC CHÚ Ý NE```````````````````
 10LTT: THÔNG BÁO KIỂM TRA
 08H: LỊCH THÍ NGHIỆM
 10Đ2: BẠN NÀO CHƯA VÀO ĐOÀN CHÚ Ý
 10Đ1: 10D1 NOP QUY LOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD2: 10XD2 - đá banh trong lớp
 10XD1: NOP TIEN QUY LOP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10T3: Thông báo...!!!
 08T1: Họp Lớp Tháng 12
 08T1: Họp Lớp Tháng 12
 10Đ1: 10Đ1 CHÚ Ý KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10Đ1: 10Đ1 chú ý
 10ĐL2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN LỚP 10DL2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10ĐL2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN LỚP 10DL2!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10LTĐL: THÔNG BÁO ĐẾN ANH HUỲNH VIỆT VƯƠNG
 09T2: Họp lớp tháng 12
 10XD2: 10XD2 - đá banh trong lớp
 10T3: T3333333333333 Thông báo khẩn....!!!
 10HTP: Thông Báo !
 10ĐT1: HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN
 08ĐT2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN LỚP 08ĐT2 ! "KHẨN"
 08ĐT2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN LỚP 08ĐT2 ! "KHẨN"
 08T1: Họp Lớp Tháng 11
 08T1: Họp Lớp Tháng 11
 10XD2: đá banh trong lớp
 10XD1: KET NAP DOAN
 10XD1: KET NAP DOAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08XC2: CÁC SINH VIÊN CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!!
 10LTX: THÔNG BÁO MỚI
 09Đ4: THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HOC
 10XC: 10XC-KET NAP DOAN!
 10MT: THÔNG BÁO.........>>>>>>>>>>?????????????????
 10C2: THÔNG BÁO KIỂM TRA GIỮA KỲ MÔN NGOẠI NGỮ 1
 10CĐT2: Thông báo của chi đoàn !!!!!!!!
 10N: Da Bong
 10N: Doan!
 10T2: chú ý!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! thông báo lần 2
 09XC1: thong bao
 10T3: 10T3 THÔNG BÁO
 10T2: 10T2 THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!
 09ĐT2: Đoàn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10T2: 10T2 THÔNG BÁO VIỆC NỘP HỌC PHÍ
 10ĐT2: LAM DONG PHUC LOP
 10LTT: BÓNG ĐÁ GIAO HỮU
 10LTT: CHUNG TAY VÌ BẠN
 10XD1: ĐÁ BÓNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: ĐÁ BÓNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158 159 160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]