1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10LTDL: THÔNG BÁO NHẬN SỔ ĐOÀN.
 11D4: ĐK môn học
 10MT: Thông báo số 1
 11XD4: Đăng kí môn học gđ 2
 11CDT1: TẬP HUẤN TÌNH NGUYỆN HÈ
 10DL1: THÔNG BÁO
 09T2: Thông báo họp lớp tháng 6
 11XD3: dangkj mon hok lan2
 10C2: THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 09XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM!!!!!
 10LTT: THÔNG BÁO ĐIỂM RÈN LUYỆN
 09XD2: THÔNG BÁO GẶP MẶT CUỐI NĂM LỚP 09XD2
 10LTDL: THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 10LTDL: THÔNG BÁO LÀM THỦ TỤC THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 10LTT: Hướng dẫn Thủ tục thanh toán ra trường của sinh viên tốt nghiệp.
 11DL1: Thông Báo......
 09C1: Thông báo khẩn !!!!
 10LTDT: Thông báo Lớp 10LTĐT
 10LTX: THÔNG BÁO MỚI
 09DT1: Thông báo..
 09XC2: Thông báo về tình hình tiền qũy của lớp
 10LTDT: Thông báo nhận lại sổ Đoàn lớp 10LTĐT
 09DL1: THÔNG BÁO KHẨN (VỀ TIỀN ĐOÀN PHÍ)
 09DL1: THÔNG BÁO KHẨN (VỀ TIỀN ĐOÀN PHÍ)
 09DL1: THÔNG BÁO KHẨN (VỀ TIỀN ĐOÀN PHÍ)
 10LTDL: THÔNG LÀM PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG.
 10LTT: Thủ tục làm phiếu thanh toán ra trường
 11N: 11N -THÔNG BÁO....!
 11N: 11N -THÔNG BÁO....!
 11N: 11N -THÔNG BÁO....!
 11N: 11N -THÔNG BÁO....!
 09XH: 09XH - 09XH - 09XH 09XH THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 11DT1: CÁC BẠN CHƯA NỘP ĐOÀN PHÍ CHÚ Ý
 10XD2: Chú ý
 09DL2: THÔNG BÁO THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 10MT: Nhắc nhở việc đi thực tập....
 09DT2: thông báo khẩn...!
 09T2: Liên Hoan sau Đồ Án
 11CDT1: THÔNG BÁO....!
 10XH: Chú Ý
 10XD3: CÁC BẠN CHÚ Ý!
 10LTDT: Thông báo về việc làm giấy thanh toán ra trường Lớp 10LTĐT
 10XD4: chú ý
 10XD4: danh sách nhóm đi thực tập công nhân
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 10DT2: Thông báo khẩn từ Bí thư
 11KT2: nhôm nhựa 11kt2
 10LTT: MỜI HỌP MẶT CHIA TAY LỚP
 10LTT: thông báo gấp

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51 52 53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]