1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 10LTX -THÔNG BÁO MỚI
THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Hướng dẫn Thủ tục thanh toán ra trường của sinh viên tốt nghiệp.
PĐT lưu ý về việc thanh toán ra trường của những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp học kỳ 211 như sau:


•Dự kiến ngày họp xét công nhận tốt nghiệp kỳ 211 là ngày 27/06/12. Trước thời điểm Hội đồng họp xét công nhận tốt nghiệp, PĐT sẽ công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp trên web để sinh viên theo dõi, cũng như tiếp nhận các ý kiến phản hồi - trước khi đệ trình danh sách xét TN chính thức. Sinh viên cần chú ý theo dõi danh sách chuẩn bị công nhận TN, mọi khiếu nại sau khi hội đồng họp sẽ không được giải quyết.


•Sinh viên muốn hủy bớt các học phần tự chọn có điểm tổng kết thấp, nhằm nâng cao điểm TBC tích lũy và cải thiện loại tốt nghiệp- cần mang biểu mẫu Xin hủy học phần đã tích lũy nộp tại PĐT để được xử lý. Lưu ý rằng điểm xin hủy phải là điểm của môn tự chọn -sao cho tổng số tín chỉ tích lũy sau khi hủy vẫn đạt yêu cầu tốt nghiệp và có tác dụng nâng cao xếp loại tốt nghiệp. Thủ tục này sinh viên chỉ nên thực hiện sau khi đã có điểm của tất cả các môn HK 211 và trước ngày 25/06/12.


•Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp phải hoàn thành thủ tục Phản hồi về khóa học trực tuyến trên trang sinh viên.


•Sinh viên được công nhận tốt nghiệp phải hoàn thành các khoản nợ với các đơn vị liên quan trong trường và làm thủ tục Phiếu thanh toán ra trường theo mẫu ở đây. Phiếu thanh toán ra trường cần có đủ 3 chữ ký của 3 đơn vị Thư viện, Tài Vụ, Phòng CTHSSV. Mang phiếu nầy xuất trình khi nhận Giấy Chứng nhận Tốt nghiệp tạm thời.


•PĐT sẽ cấp Giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm kết quả học tập cho sinh viên tốt nghiệp. Lịch cấp phát sẽ được thông báo sau khi có danh sách công nhận tốt nghiệp chính thức (dự kiến từ 29/06/12 đến 02/07/12). Sinh viên có thể nhờ người nhận thay Giấy CNTN và Bảng điểm.


•Sinh viên có số dư học phí tại Tài vụ cần làm đơn xin hoàn trả học phí dư, nộp tại Tài vụ để được hoàn trả trước khi ký xác nhận thanh toán ra trường.


•Sinh viên có tên trong danh sách công nhận tốt nghiệp - nếu có đăng ký học kỳ hè hoặc đăng ký môn học HK 112 sẽ được PĐT hủy bỏ đăng ký. Điều này không áp dụng đối với sinh viên học cùng lúc 2 chuyên ngành - vì sau khi tốt nghiệp chuyên ngành 1, sinh viên vẫn tiếp tục học chuyên ngành 2.


•Sinh viên muốn hủy bỏ đăng ký tốt nghiệp kỳ 211 để tiếp tục học cải thiện điểm phải làm đơn xin hủy hồ sơ đăng ký tốt nghiệp trước ngày 25/06/12. Đơn xin hủy bỏ đăng ký tốt nghiệp do sinh viên tự viết và nộp tại PĐT để được xử lý xóa tên trong danh sách tốt nghiệp và cho đăng ký môn học kỳ 112.


•Sinh viên đã đăng ký tốt nghiệp nhưng không được công nhận tốt nghiệp kỳ 211 sẽ được cho đăng ký môn học 112 bổ sung vào giai đoạn II. Sinh viên thuộc diện này cần theo dõi thông báo của PĐT khi ĐKMH 112 - giai đoạn II ( dự kiến từ 30/07/12 đến 10/08/12)

Trên đây là những điểm quan trọng sinh viên cần lưu ý khi chuẩn bị tốt nghiệp. Sinh viên cần đọc kỹ và thực hiện đúng các hướng dẫn, không đi hỏi lung tung gây phiền hà cho các đơn vị chức năng.


Author: SV. Mai Hồng Thịnh - Updated: 15/06/2012 16:2
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]