1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD4: Tìm giấy tờ
 11LTDT: Thông báo
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP!!!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP!!!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP!!!
 11CDT1: THÔNG BÁO GẤP
 11T2: Họp lớp 11T2
 10DT2: Thông báo
 11XC1: Thông báo đến SV lớp thực tập nhận thức Cao đẳng các ngành thuộc Khoa KTXD
 11KT2: -thông báo lớp................. 11kt2...............
 11XD4: THÔNG BÁO HỌP LỚP TẠI PHÒNG A101 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XH: Thông báo khẩn ....
 12XC1: THÔNG BÁO 12XC1
 10XD2: Nộp tiền gấp
 12HTP1: thong bao hop lop 12htp1
 10XD3: DANH SÁCH NHÓM ĐƯỢC CHẤP NHẬN ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP
 10XD3: NỘP TIỀN SÁCH BÁO CÁO
 10XD3: NỘP TIỀN SÁCH BÁO CÁO
 11KT2: thông báo lớp.................
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP CÓ MỘT SỐ VIỆC CHUẨN BỊ ĐI THỰC TẬP
 10C1: Thông báo
 10XD4: thông báo....
 11LTD: giáo dục thể chất
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11XC2: Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
 11C2: Rèn Luyện
 10XH: Thông báo khẩn !!!!!!!!!!!
 10C2: CẮM TRẠI 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
 11XD1: Thực tập nhận thức 11XD1 (quan trọng cần lưu ý)
 11XD1: Thực tập nhận thức 11XD1 (quan trọng cần lưu ý )
 11XD1: Thực tập nhận thức11XD1
 10XD3: THỰC TẬP
 12HTP1: thong bao lop 12htp1
 10T3: Họp lớp tháng 10!
 11MT1: Thông báo về việc nộp tiên, ảnh làm CCGDTC!
 12XC1: THÔNG BÁO 12XC1
 12XC1: THONG BAO 12XC1
 11XC1: DANH SÁCH CHIA NHÓM!!!
 11XD1: Về việc hoàn thành danh sách SV làm chứng chỉ GDTC
 10XH: Thông báo gấp....
 10XH: Thông báo gấp....
 11XC1: DANH SÁCH NHỮNG BẠN CHƯA NỘP SỔ RÈN LUYỆN! YỀU CẦU CÁC BẠN NỘP GẤP ĐÃ HẾT THỜI HẠN
 11XC1: DANH SÁCH NHỮNG BẠN CHƯA NỘP SỔ RÈN LUYỆN! YỀU CẦU CÁC BẠN NỘP GẤP ĐÃ HẾT THỜI HẠN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38 39 40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]