1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 - 2025 [HK124] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC.

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ II năm học 2023-2024; định mức giờ chuẩn và giờ chuẩn quy đổi năm học 2023 - 2024.

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2023-2024 (HK323) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 223).

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 2 (đợt 1) năm học 2023-2024.

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2023-2024

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu tạm tính giờ giảng quy đổi học kỳ 1 (đợt 2) năm học 2023-2024.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024 (KỲ 123).

+ CÔNG BỐ DANH MỤC HỌC PHẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023 - 2024 [HK223] VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

+ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN HỌC ĐỐI VỚI CÁC HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ CƠ BẢN, NGOẠI NGỮ I (BẮT ĐẦU HỌC TỪ NGÀY 02/10/2023)

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2022-2023

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 222

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 11XC2 -Danh Sách Chia nhóm lớp 11XC2...Các Bạn xem ai là nhóm trưởng của mình nhé.
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA
THỰC TẬP NHẬN THỨC 2012
LỘ TRÌNH: ĐÀ NẴNG-TAM KỲ-VẠN TƯỜNG-QUẢNG NGÃI-QUY NHƠN-ĐÀ NẴNG
LỚP: 11XC2
STT Mã SV Họ và tên Năm sinh Tên nhóm -Số Điện thoại --LTrưởng -
-Nhóm trưởng
1 111250632240 Võ Anh Tân 1993 2
2 111250632201 Lê Đình Ba 1992 1
3 111250632227 Nguyễn Gia Lít 1993 1
4 111250632221 Trần Minh Hưng 1993 2
5 111250632211 Lâm Trường Dũng 1993 1
6 111250632207 Trần Thanh Châu 1993 2
7 111250632242 Nguyễn Ngọc Thắng 1993 1
8 111250632223 Lê Minh Khánh 1993 2
9 111250632215 Võ Hoàng Hiếu 1990 3 01229557161
10 111250632216 Hồ Mạnh Hoàng 1993 2
11 111250632212 Tống Phước Dũng 1993 1
12 111250632263 Thân Trọng Vũ 1993 1
13 111250632258 Trần Anh Tuấn 1933 3
14 111250632250 Nguyễn Minh Trí 1991 2
15 111250632251 Nguyễn Văn Trí 1992 2
16 111250632239 Nguyễn Xuân Sang 1993 4
17 111250632244 Lê Trung Thành 1993 2
18 111250632246 Nguyễn Văn Thịnh 1993 2
19 111250632218 Đặng Hùng 1993 2
20 111250632226 Trần Đình Lam 1990 4 NT:0974386547
21 111250632219 Phạm Xuân Hùng 1991 1
22 111250632208 Phan Sỹ Công 1992 4
23 111250632241 Đỗ Công Tánh 1992 4
24 111250632209 Nguyễn Tấn Cường1993 4
25 111250632252 Nguyễn Vũ Trường1992 4
26 111250632249 Ngô Công Tiện 1993 4
27 111250632214 Nguyễn Gia Hào 1992 4
28 111250632230 Trần Cảnh Hoàng Mẫn 1993 1
29 111250632232 Phan Văn Nam 1991 5
30 111250632248 Tô Văn Tiến 1993 4
31 111250632206 Mai Văn Châu 1993 5
32 111250632247 Phạm Thành Thọ 1993 3
33 111250632254 Đinh Văn Tú 1992 3
34 111250632259 Văn Minh Tuấn 1993 3
35 111250632234 Hà Minh Phong 1993 1 NT:0905525296
36 111250632235 Hứa Thanh Quang 1993 5
37 111250632231 Lê Văn Min 1993 5
38 111250632264 Trần Minh Vương 1993 5
39 111250632203 Lê Sỹ Bảy 1993 5
40 111250632233 Thân Đức Nghĩa 1993 2 NT:0932564060
41 111250632243 Võ Quốc Thắng 1992 3
42 111250632228 Lê Thanh Long 1992 3
43 111250632205 Nguyễn Tuấn Cảnh1993 5
44 111250632210 Hoàng Quốc Đô 1991 5 01695308151
45 111250632217 Phan Đức Hoàng 1993 4
46 111250632236 Nguyễn Vũ Quang 1993 5
47 111250632238 Nguyễn Xuân Rôber 1993 1
48 111250632204 Phan Thanh Bình 1993 5
49 111250632261 Đỗ Văn Vàng 1993 5
50 111250632225 Trần Đình Kiên 1993 3
51 111250632222 Lê Đình Huy 1993 3
52 111250632256 Lê Anh Tuấn 1993 3
53 111250632220 Huỳnh Hưng 1993 3
Author: SV. Hà Minh Phong - Updated: 10/10/2012 14:5
 19D1: nộp tiền quỹ lớp
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17XD1: Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
 17DL2: Họp lớp 17DL2
 16D2: Họp lớp 16D2
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LỚP 17D3
 17KTDT1: Họp GVCN tháng 1.
 17KTDT1: 17KTDT1 - Họp lớp tháng 1
 17D3: HỌP LỚP 17D3
 17XD1: Sinh viên Nguyễn Quốc Quý
 17D3: THÔNG BÁO SINH HOẠT LỚP 17D3
 17D3: THÔNG BÁO LỚP 17D3
 17D3: SINH HOẠT LÀM ĐIỂM RÈN LUYỆN LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp xét điểm rèn luyện 16D2
 16DL2: thông báo các bạn có tên trong danh sách sau
 16DL2: hội nghị học tập
 16DL2: hội nghị học tập
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 5
 16DL2: Bài báo cáo ttcmđcđt và ttcm nhiên liệu
 16HQ1: Thông báo lớp Thiết kế giao diện người dùng(chìu thứ 5 tiết 7-8)
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 17D3: SINH HOẠT LỚP THÁNG 4
 17XD1: Thông báo lớp 217CTN01 Cấp Thoát Nước
 16DL2: Hợp lop
 17XD1: Thông báo nghỉ học lớp Kỹ năng giao tiếp - 217KNGT105
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 16MT1: Họp lớp 16MT1
 17D3: THÔNG BÁO HỌP LỚP 17D3
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 1/2018
 17D3: HỌP LỚP 17D3 THÁNG 01/2018
 16MT1: họp lớp 16mt1
 16DL2: Thông báo khoa cơ khí
 16DL2: thông báo khẩn đến các ban cán sự khoa cơ khí
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: 16T4 HỌP LỚP THÁNG 11
 16DL2: nộp tiền liên chi đoàn khoa cơ
 17HQ1: HỌP LỚP 17HQ1
 16D2: Họp lớp 16D2
 16MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 16MT
 16T2: Họp lớp 16t2
 16D2: Họp lớp 16D2
 15T2: Thực Tập Hè FPT
 16D2: Họp lớp 16D2
 16T4: Họp Lớp Tháng 4
 16D2: Họp lớp 16D2

Xem tin bài cũ hơn:

1 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]