1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08LTX: THÔNG BÁO GẤP
 08LTT: Đồ án Thầy Lê Quý Lộc
 09Đ3: LOP 09D3 CHU Y
 08LTĐL: LỚP 08LTĐL THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08CĐT: Nếu không đọc được file hãy copy thông tin này nhé!
 08CĐT: Yêu cầu SV trong lớp kê khai thông tin chi tiết theo mậu sau.
 09KT: THÔNG BÁO 09KT
 09C1: Thông báo khẩn !!!!!!!!
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 07T1: Thông báo Lớp Đồ Án Thầy Lê Quý Lộc
 08C2: Kế hoạch Chiến dịch HSSV Tình nguyện hè năm 2010.
 07T1: Thông báo lớp 07T1 hoàn thành các thủ tục sau
 09LTT: Các bạn làm gấp nộp cho Vi
 07XD3: PHIẾU THANH TOÁN RA TRƯỜNG
 08LTT: Thô ng báo khẩn
 08N: THÔNG BÁO TẬP TRUNG ĐI THỰC TẬP CMCN
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN
 09XC1: Thông báo họp lớp khẩn
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08C2: Khẩn
 08XD1: thực tập công nhân
 08H: Thực tập
 08H: Thực tập
 09ĐL1: CHU Y DANG KI GIAI DOAN 2
 09ĐL2: hop lop thang 6
 09LTT: Thông báo lần 2
 09LTĐT: THÔNG BÁO KHẨN
 07ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08T2: THÔNG BÁO
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 07Đ3: THÔNG BÁO CHO CÁC BẠN LỚP ĐIỆN TỰ ĐỘNG LỚP 07D3
 07Đ2: Họp lớp 07Đ2
 07Đ2: Họp lớp 07Đ2
 09ĐL2: THONG BAO VAN DE MUA HE XANH
 09ĐL2: THONG BAO VAN DE MUA HE XANH
 07XD2: DANH SACH BAO VE
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08CĐT: mọi thắc mắc xin liên hệ với
 08CĐT: họp lớp gấp.
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTĐ: THÔNG BÁO : NHỮNG SINH VIÊN ĐÃ NỘP SỔ ĐĂNG KÝ NGOẠI TRÚ THÌ LIÊN HỆ VỚI LỚP TRƯỠNG ĐỂ NHẬN LẠI VÀ KÝ XÁ
 09LTT: Những nhóm chưa nộp bài TTCM Cơ Sở Dữ Liệu cô Lệ
 07Đ1: Thông báo họp lớp 07Đ1!!!!!!!
 08C2: HỌP LỚP THÁNG 6
 09HTP: HỌP LỚP THÁNG 6
 08LTT: V/v Rút hồ sơ Học sinh - Sinh viên

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179 180
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]