1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 12XH1: Họp lớp gấp!!!!!!!!!!!!!!!!
 11D3: GẤP!!!
 12QX1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 13SH2: HỌP LỚP KHẨN
 12CDT1: HỌP LỚP KHẨN
 12T1: Thông báo họp lớp khẩn
 11T2: HỌP LỚP KHẨN - Lớp 11T2
 12D3: HỌP LỚP THÁNG 5 GẤP
 11C2: HỌP LỚP
 11C2: HỌP LỚP
 13DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP
 11DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 11ĐT1 (GẤP!!!!)
 12XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 12XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 13N1: Họp lớp tháng 5 khẩn
 12DT1: Khẩn!
 11N: họp lớp 11n
 11D2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 5
 11XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 5
 12D2: Quan trọng.Họp lớp tháng 5
 12DT2: Họp tháng 5
 11D3: GẤP
 13XH2: Hop lop thang 5
 12XH1: Thông báo họp lớp tháng 5!!!!!!!!!!!
 13HTP2: Họp lớp tháng 5
 13XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5
 11T1: Họp lớp tháng 5
 12XD1: HỌP LỚP KHẨN
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5 VÀ THU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 5 VÀ THU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 13DL3: 13DL3 Họp lớp tháng 5
 12T2: Thông Báo họp lớp Tháng 5
 12T2: Thông Báo họp lớp tháng 5
 11DT1: <11ĐT1> NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP
 11C2: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP LỚP
 11C2: HỌP LỚP THÁNG 5
 12T1: 12T1_Họp lớp tháng 5
 11D3: Gấp
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP CHUẨN BỊ HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐỂ CHUẨN BỊ LÀM HỒ SƠ TỐT NGHIỆP
 11T2: THÔNG BÁO: Nộp hồ sơ đăng ký tốt nghiệp
 13D4: hop lop thang 5
 11D1: 11D1 nhận TB!
 11D2: THông Báo Đăng Kí TN
 11N: Hội nghị DAIKIN
 11N: Hội nghị DAIKIN
 13D3: HOP LOP THANG 5.......
 13D3: ntent-Type: text/plain Charset: utf-8 HOOÌP LLÆ ÌP THAAÌNG 5.....
 12D3: Thông báo hoàn thành tiền quỹ

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]