1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11KT2: tham gia trò chơi
 11KT2: tham gia trò chơi
 10DT2: Thông báo tham gia cổ vũ cho đội bóng của Trường và việc học mua dân vũ Quốc tế.
 11C1: THÔNG BÁO CẮM TRẠI.........
 10XH: Danh Sách Tham Gia GALA SV Khoa XD
 09DL2: CÁC BẠN SINH VIÊN CHÚ Ý?????????????????
 11CDT1: múa dân vũ quốc tế
 11H: lớp 11h chú ý
 10C2: CHUẨN BỊ LỬA TRẠI
 10XD1: thông báo khẩn!!!!!
 11MT1: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẬP THỂ LỚP 11MT1!!!!!
 11XH1: tham gia GALA khoa XD
 11XH1: hop lop khan cap
 10DT2: Thong bao v/v thay doi lich Dai hoi Chi Doan
 10T3: 10t3 Đá Bóng ... Thứ 7
 11XD4: Gala S-V
 11C2: Đá bóng
 11MT2: thông báo gởi đến 10t3
 10T3: Đá Bóng
 11XC1: THÔNG BÁO THAM DỰ GALA SINH VIÊN KHOA KTXD
 10T3: Dời Lịch đá bóng
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN CẤP_CHU Ý!!!
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN_CHÚ Ý!!
 11XD4: Gala ki niem 10 nam thanh lap khoa xay dung
 11DL1: anh em đl 1 chú ý
 10KT: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
 11H: tổ chức cắm trại
 11XD4: Gala S-V
 11XD3: gala sinh vien18/3/2012
 11XC3: Họp Lớp khẩn 11XC3
 09XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP (CHUẨN BỊ CHO THAM GIA GALA SV XD)
 11DL2: Thông báo khẩn tới các bạn lớp 11DL2
 11DL2: Thông báo khẩn tới các bạn lớp 11DL2
 10C2: NỘP TIỀN QUỶ
 10XH: Họp Lớp Tháng 3
 09N: HỌP LỚP
 09XC2: DANH SÁCH CÁC BẠN THAM GIA TRÒ CHƠI CHO LỚP VÀO NGÀY 18/03/2012
 10CDT2: KĨ THUẬT CHẾ TẠO MÁY II.THÔNG BÁO KHẨN
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP TIỀN CÔNG TRÌNH ĐOÀN
 10LTDL: THÔNG BÁO NỘP TIỀN CÔNG TRÌNH ĐOÀN
 10XD4: 10xd4 chú ý.........
 10T3: Đá Bóng 10T3
 10XD1: CÁC BẠN 10XD1 CHÚ Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09KT: Thông Báo Về Việc Cấp Phát Chứng Chỉ Giáo Dục Thể Chất
 09XD2: Upload Đề cương tôt nghiệp khẩn cấp
 11C2: thông báo khẩn cấp
 11LTX: Họp Lớp để chuẩn bị cho đại hội gala
 11XD4: Đại Hội GALA S-V
 11XD4: Đại Hội GALA S-V
 11XD4: Đại Hội GALA S-V

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67 68 69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]