1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ Phòng Đào tạo công bố số liệu giờ giảng quy đổi học kỳ 2 năm học 2022-2023 và số liệu thống kê giờ giảng quy đổi năm học 2022 - 2023.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09KT: Thông báo cần gấp " Lý lịch trích ngang"
 10CĐT2: THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÍ MÔN HỌC CỦA HỌC KÌ TỚI.
 10ĐT1: HỌP LỚP CHỦ NHIỆM
 10CĐT2: Thông báo đến các bạn sinh viên lớp 10CĐT2 !!!!!!!!!!!!!!!
 08ĐL2: HOP MAT NHAN NGAY 20\11
 09Đ4: NGAY NHA GIAO VIET NAM 20/11
 10T2: 10T2 thông báo về việc làm thẻ thư viện
 10T2: 10T2 thông bao về việc đăng kí môn học
 09HTP: -Thông Báo Họp Lớp Tháng 11
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN CO TRONG DOI HING DA BONG CUA LOP 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 09ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 08H: Đồ án+ họp lớp tháng 11
 08ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 10T3: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 10ĐT2: DANG KY MON HOC HK210
 10XD1: THAM GIA ĐÁ BÓNG VỚI LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÍ MÔN HỌC TRỰC TUYẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD1: THAM GIA ĐÁ BÓNG VỚI LỚP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 ! (KHẨN)
 09XC1: THONG BAO HOP LOP CUC HOT THANG 11
 08ĐL2: THONG BAO HOP LOP KHAN
 10C2: Thông báo đăng ký môn học khoá 210
 10XH: Thông Báo Việc Đăng ký Môn Học <<<<[Gấp]>>>>
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 08Đ3: GAPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
 08ĐL2: THONG BAO
 08ĐL2: 08DL2- THONG BAO
 09HTP: Thông Báo Họp Lớp Tháng 11
 09LTT: Thông báo nộp tiền bảo hiểm
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP
 10C2: Thông báo đăng ký môn học khoá 210
 10N: Họp lớp Gấp!!!!!!!!!!!!
 10XD3: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10XD3: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 08Đ1: http://www.dct.udn.vn/daotao/reghelp.htm
 08Đ1: CHU Y--LOP 08D1 12H00 NGAY 18/11/2010 HOP LOP TAI P.A212
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP - CHI ĐOÀN
 09LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09LTX
 09XC2: Họp lớp khẩn đề nghị nhà trường mở thêm lớp và ngừng làm chứng chỉ giáo dục thể chất

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
163 164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]