1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10CĐT1: THÔNG BÁO LÀM THẺ CỬ TRI
 08ĐT2: DANH SÁCH SV LỚP 08ĐT2 THAM DỰ HỘI THAO LIÊN CHI ĐOÀN KHOA ĐIỆN VÀ LỊCH THI ĐẤU !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 VỀ NHỮNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TN !!!
 10ĐT1: THÔNG BÁO !!!
 10ĐT1: THÔNG BÁO LÀM THẺ CỬ TRI
 10ĐT1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ HỌC HÈ
 09LTX: THÔNG BÁO KHẨN VỀ VIỆC CHUẨN BỊ THỦ TỤC TỐT NGHIỆP
 08XD3: THÔNG BÁO HỌP KHẨN 08XD3(TỐT NGHIÊP)
 08ĐT1: THÔNG BÁO THAM GIA HOẠT ĐỘNG TRÒ CHƠI DO KHOA ĐIỆN TỔ CHỨC
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN V/v NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT1!
 09LTĐT: THÔNG BAO HOP LOP !!!!!!!!!!!!!
 10XH: Thông báo đến 10XH.
 10T1: Họp lớp lần 2!!!!!
 09LTC: Làm hồ sơ đăng ký tốt nghiệp
 09C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN V/v NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT1!
 10LTX: THONG BAO
 10MT: THÔNG TIN
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10LTT: THÔNG BÁO ĐẾN TẬP THỂ LỚP
 09LTĐ: THÔNG BÁO KHẨN: HẠN CUỐI NỘP THỦ TỤC ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP TRƯỚC NGÀY 30/4/2011. SAU NGÀY 30/4 KHÔNG GIẢI QUYẾT. BẠN NÀO ĐN
 08C2: HỌP LỚP 08C2
 10T3: 10t3..thông bào lần 2...!!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN V/v NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT1!
 09XD1: HỌP LỚP
 10Đ1: HAY NHANH THUC HIEN THONG BAO NAY!!!!!!!!!!!!!!!!
 08XD2: THÔNG BÁO
 10C2: THÔNG BÁO !
 09T2: Thông báo đến các bạn chưa kết nạp Đoàn
 10N: HỌP LỚP GẤP!!!
 10ĐT2: Thông báo làm sim sinh viên
 09Đ1: Họp lớp tháng 4
 09T2: Thông báo đến các bạn chưa kết nạp Đoàn
 10XC: 10XC -Thông báo họp lớp 10XC. Khẩn cấp!
 10ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN THÁNG 4
 09XC2: THÔNG BÀO HỌP LỚP ĐỂ ĐĂNG KÝ MỞ LỚP HỌC HÈ VÀ LÀM SIM SINH VIÊN VIETTEL
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 VỀ NHỮNG VIỆC CẦN CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ TN !!!
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT2 !!! "LẦN 2"
 09Đ1: Phổ biến đăng ký học kỳ hè 210 và họp lớp tháng 4
 08ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN V/v NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP ĐẾN TẤT CẢ SV LỚP 08ĐT1!
 09ĐL1: thông báo họp lớp lần cuối
 10T3: 10t3 chú ý...!!!!!
 08ĐL1: ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP
 09LTĐL: Thông báo ĐĂNG KÝ TỐT NGHIỆP NĂM HỌC 210
 10HTP: -THÔNG BÁO GẤP !!!!!!!!!!!!!!!
 10XC: đăng kí sơ bộ học kỳ hè, thông báo.
 10XC: Thông báo họp lớp 10XC. Khẩn cấp!
 09C1: Bầu cử quốc hội !!!!!!!!
 08T1: Thông Báo Họp Lớp !!!
 08T1: Thông Báo Họp Lớp !!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123 124 125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]