1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XD1: Thông Báo
 10C2: CHÚ Ý! THAY ĐỔI LỊCH HỌC HÈ
 08DT2: V/v CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TN & BẢNG ĐIỂM SV LỚP 08ĐT2 !!!
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN!!!
 08DT2: THÔNG BÁO V/v CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG NHẬN TN & BẢNG ĐIỂM CHO SV LỚP 08ĐT2 !!! "KHẨN"
 08DT1: THÔNG BÁO NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP
 10DT2: Thông báo Làm SIM Sinh viên Vinaphone!!!
 08D3: bổ sung giấy thanh toán ra trường
 09XH: THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO THỰC TẬP CÔNG NHÂN.
 08HTP: Thông báo cả lớp
 09LTT: Liên hoan lớp
 09T2: Thông báo khẩn
 09T2: Thông Báo đến Toàn thể Lớp
 08CDT: Thông báo về việc làm giấy thanh toán ra trường.
 09LTT: Phiếu thanh toán ra trường
 10N: Thông Báo!!!!!!
 08CDT: CÁC SV XẾP HÀNH KIỂM YẾU
 08CDT: CHÚ Ý: NHŨNG SV 08CDT SAU XẾP HÀNH KIÊMY YẾU
 08T2: Thông báo về việc liên hoan lớp
 08CDT: CÓ NHIỀU SV XẾP HÀNH KIỂM YẾU
 08T2: Thông báo về việc thanh toán ra trường
 08CDT: Gửi các bạn cuốn sách: "CƠ ĐIỆN TỬ VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN" các bạn tham khảo
 08CDT: ĐIỂM RÈN LUYỆN VÀ KẾT QUẢ THÓNG KÊ NGOẠI TRÚ CỦA LỚP HỌC KÌ II (2010-2011)
 08CDT: Địa chỉ download tập đính kèm khai báo NỘI VÀ NGOẠI TRÚ
 09LTT: Thông báo lớp 09LTT
 10N: thông báo!
 10C1: thông báo
 08D3: tổng kết cuối năm
 08CDT: tất cả SV phải làm cái này( không làm sẽ trừ 10 điểm rèn luyện)
 08CDT: HỌP LỚP HOÀN THÀNH CÁC THỦ TỤC GẤP
 09LTDT: THÔNG BÁO HỌP LỚP !!!!!!!!!!
 08D1: THÔNG BÁO RA TRƯỜNG
 08T2: Thông báo về việc bảo vệ tốt nghiệp
 10DL2: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
 08DT2: DANH SÁCH 6 SV LỚP 08ĐT2 CÒN NỢ SÁCH THƯ VIỆN !!!
 10T3: liên hoan cuối năm .....10t3
 08D2: THÔNG BÁO
 08CDT: thông báo
 10D1: LICH HOC KI III
 08KT: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08KT
 10D1: Đăng kí môn học
 08XD3: de nghi 3 sv lien he lt gap
 09XC2: Danh sách xin nghỉ thực tập để đi thi
 10N: Thông Báo!
 08DL2: THÔNG BÁO GẶP MẶT CUỐI KHÓA
 08DT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 08DT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẬP THỂ 08ĐT1
 08DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2 ! "KHẨN"
 10XH: Thay đổi thời gian họp lớp ! (25.6.2011)
 08DL1: HỌP LỚP KHẨN

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107 108
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]