1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XC1: DANH SÁCH NHỮNG BẠN CHƯA NỘP SỔ RÈN LUYỆN! YỀU CẦU CÁC BẠN NỘP GẤP ĐÃ HẾT THỜI HẠN
 11C2: THÔNG BÁO NỘP QUỶ ĐOÀN
 10XD2: Các bạn nhóm trưởng chú ý
 11XD2: THÔNG BÁO MỚI
 10XD2: Đơn xin thực tập
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10 ( LẦN 2) :
 11XD4: THÔNG BÁO GẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XC3: thông báo họp lớp tháng 10 ...(khẩn)
 11XC3: thông báo họp lớp tháng 10 ...(khẩn)
 10XD2: Các bạn chú ý
 11LTT: Thông báo về gửi mail danh sách ngoại trú!
 10XD2: Danh sách cập nhật
 11T1: HỌP LỚP THÁNG 10
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN VÀ NỘP ẢNH + LỆ PHÍ ĐỂ LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11XC1: -V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN VÀ NỘP ẢNH + LỆ PHÍ ĐỂ LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN VÀ NỘP ẢNH + LỆ PHÍ ĐỂ LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 10XD2: Danh Sách nhóm thực tập ( Cập nhật )
 11T3: Nộp giấy tờ liên quan
 11T3: GDTC
 11MT1: Họp Lớp tháng 10 !!!
 11XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD4: Họpj lớp
 11LTDT: Thông Báo
 11XC1: V/v NỘP SỔ RÈN LUYỆN, SỔ NGOẠI TRÚ VÀ GIẤY XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN
 11XC1: V/v NỘP SỔ RÈN LUYỆN, SỔ NGOẠI TRÚ VÀ GIẤY XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN
 11KT2: NỘP GẤP ẢNH VÀ TIỀN LÀM CHỨNG CHỈ GDTC
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT VÀ NỘP QUỸ
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT VÀ NỘP QUỸ
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MUA VÉ THAM QUAN NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT VÀ NỘP QUỸ
 11XD4: Thực Tập
 10CDT1: thông báo họp lớp xét điểm rèn luyện
 10XD2: Danh sách nhóm
 11KT1: Họp lớp KT1
 11XD1: Danh sách chia nhóm TTNT 11XD1
 11KT2: NỘP GẤP ẢNH VÀ TIỀN LÀM CHỨNG CHỈ GDTC
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 11XC2: 11XC2 Họp lớp gấp...vào thứ 4 ngày 10-10. lúc 11h.
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN CẤP
 10XD2: Nộp tiền báo cáo + quỹ đoàn trường+ quỹ lớp
 10XD2: SOS Nhóm trưởng chú ý
 10XD2: SOS các bạn nhóm trưởng chú ý!!!!
 11D4: 11d4
 11DL2: Thông báo tới tất cả các bạn SV lớp 11DL2
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39 40 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]