1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09C1: Thông báo khẩn !!!!!
 08CĐT: Thông báo
 09ĐL2: hop lop thang 9
 09CĐT: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9 VÀ XÉT KẾT QUẢ RÈN LUYỆN KÌ 209
 08Đ3: hop lop thang 9
 09XC1: CHÚ Ý HỌP LỚP KHẨN ! ! !
 08H: thong bao
 08C2: HỌP LỚP
 09Đ4: thong bao khan cap ,
 09Đ4: thong bao khan cap ,
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN !!!!!!!!!
 08C2: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN CẤP!!!
 09KT: Thông báo DS bổ sung (12+) Điểm Rèn Luyện - *-* - 09KT
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09C2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09N: Thong Bao hop lop
 09XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 08XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09HTP: Nghi hoa sinh thưc phâm.
 09KT: Thông báo - 09KT - Danh sách Điểm Rèn luyện Dự kiến
 09XC1: Nộp bằng tốt nghiệp gấp
 09ĐL1: THÔNG BÁO HỌP LỚP TỔNG KẾT CUỐI NĂM
 09XD2: THONG BAO
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 10LCN01
 08CĐT: Thông báo
 09Đ4: hop lop thang 9 lop 09d4
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 09XD3: THÔNG BÁO
 09T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 08H: danh sanh sv chua nop quy lop.
 08XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTT: Nộp sổ rèn luyện và sổ ngoại trú
 09Đ1: Thong Bao
 08Đ1: THONG BAO HOP LOP
 08Đ1: 08D1
 09N: Thong Bao Den Lop 09N
 09N: Thong Bao Den Lop 09N
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08C1
 08Đ2: THÔNG BÁO GẤP
 09KT: Thông Báo - Lớp 09KT
 09Đ4: nop so ngoai tru gap
 09LTX: THÔNG BÁO KHẨN
 09HTP: THONG BAO CHO NGHI TN HOA LI

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173 174 175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]