1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 08XD1: thực tập tốt nghiệp
 10CĐT1: HỌP LỚP KHẨN CẤP
 09LTĐT: 09LTĐT CHÚ Ý!!!
 08XD2: THÔNG BÁO VỀ THỰC TẬP
 08ĐT1: 08ĐT1 -THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐATH VIỄN THÔNG do Thầy NGUYỄN HỒNG VỸ hướng dẫn
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN CÁC BẠN SV LÀM ĐỒ ÁN TH NGÀNH ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG DO THẦY VŨ HỒNG SƠN HƯỚNG DẪN !!!
 10T3: 10t3.....!!!
 08XD3: 08XD3 chú ý
 10KT: THÔNG BÁO TẤT NIÊN LỚP 10KT
 10CĐT2: HỌP LỚP KHẨN CẤP.....................................
 10ĐL2: Họp lớp xuân TÂN MÃO
 09ĐT1: Thong bao khan
 10ĐL2: các bạn ở trong ktx
 10ĐL2: Nộp gấp sổ ngoại trú
 08CĐT: Mung xuan tan mao.
 08XD3: Thông báo 08xd3
 08ĐL1: TET SAP DE ROI
 08XD2: THÔNG BÁO KHẨN
 10T2: TRÂN TRỌNG GỬI LỜI MỜI ĐẾN CÁC BẠN SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHÊ
 10MT: HỌP LỚP CUỐI NĂM
 10ĐT2: Thông báo đăng ký môn học cho học kỳ sau
 10XD3: THÔNG BÁO NỘP TIỀN QUỸ!!!
 08XD1: NHOM SINH VIEN DO THAY CONG HUONG TRUC
 10XD3: THÔNG BÁO NỘI DUNG KHẨNN !!!
 08ĐT1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP ĐATH VIỄN THÔNG do Thầy NGUYỄN HỒNG VỸ hướng dẫn
 08ĐT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ROBOCON 2011
 08XD1: NHÓM SINH VIÊN DO THẦY DŨNG HƯỚNG DẪN CHÍNH`
 08ĐT1: THÔNG BÁO ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SINH VIÊN LÀM ĐỒ ÁN TỔNG HỢP
 09LTT: Gấp - Gấp về đăng ký môn học
 09XC1: THONG BAO KHAN~ !
 10ĐT2: Khan cap
 08H: THONG BAO DAC BIET DEN CAC BAN 08H
 09LTĐT: LỚP 09LTĐT CHÚ Ý
 09Đ1: Họp lớp
 10XD1: HOP LOP
 10XD1: thong bao khan
 08C2: TẾT
 10LTT: THÔNG BÁO GẤP
 10Đ1: THONG BAO@!!!!!!!!!!!
 10ĐT2: THÔNG BÁO
 08XD1: 08XD1-08XD2-08XD3-08XH-09LTX
 09XD1: thong bao
 10LTĐL: NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ GẤP
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP TT KỸ THUẬT ĐIỆN (TTKTĐ210) DO CÔ Tr. ÁNH TUYẾT DẠY !
 08ĐT2: THÔNG BÁO LỚP ĐỒ ÁN TỔNG HỢP DO THẦY Ng. TRỌNG TUẤN HƯỚNG DẪN !
 09Đ2: thong bao hop lop khan cap
 08XD3: THONG BAO KHAN DEN CAC SINH VIEN LOP 08XD3
 08T1: Đồ Án CNTT
 08T1: Đồ Án CNTT
 08T1: Thông Báo Khẩn !!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138 139 140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]