1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XC3: THÔNG BÁO KHẨN
 10DT2: Đính chính thêm thông báo
 10DT2: Thông báo
 10DT2: Thông báo
 10DT2: Danh sách đã gửi thông tin diện thuê nhà trọ
 11XD4: Thông báo !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD2: thông báo mới
 11KT1: THÔNG BÁO
 10XD1: Thông báo về việc đăng ký tài khoản trên trang mimo.vn
 10XD1: thông báo gặp mặt triển khai thực tập tốt nghiệp chuyên ngành Xây dựng
 11HTP: THÔNG BÁO!
 11DL2: Họp lớp 11DL2
 11D2: Thông báo
 10XD3: CHÚ Ý!
 10XD3: HỌP LỚP_CHÚ Ý
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11KT2: BÁO THÔNG ..............THÔNG BÁO......
 11XC3: thông báo khẩn
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SV KHÓA 11 VỀ ĐỢT THỰC TẬP NHẬN THỨC!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SV KHÓA 11 VỀ ĐỢT THỰC TẬP NHẬN THỨC!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SV KHÓA 11 VỀ ĐỢT THỰC TẬP NHẬN THỨC!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SV KHÓA 11 VỀ ĐỢT THỰC TẬP NHẬN THỨC!
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP KHẨN CỦA BAN LÃNH ĐẠO KHOA VỚI SV KHÓA 11 VỀ ĐỢT THỰC TẬP NHẬN THỨC!
 11MT2: Họp lớp lần 3
 11MT2: Họp lớp lần 3
 11DL2: Họp lớp 11DL2
 10C2: ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10C2: NỘP TIỀN ĐOÀN
 11CDT1: THÔNG BÁO
 10CDT1: THÔNG BÁO
 10XH: Họp lớp khẩn [ Thực Tập TN ]
 10XH: Họp lớp khẩn [ Thực Tập TN ]
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 10H: đồ án hóa học 1
 10CDT2: thông báo với những bạn chưa nộp sổ rèn luyện và sổ ngoại trú.
 11KT1: THÔNG BÁO KHẨN
 11XC3: thông báo
 11KT2: HỌP LỚP................HỌP LỚP.....................
 11H: Họp Lớp Tháng 9
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP RẤT QUAN TRỌNG
 10DT2: Thông báo
 11KT1: THÔNG BÁO KHẨN
 11XC1: NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ SỔ NGOẠI TRÚ, GIẤY XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN
 11XC1: THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BẠN TRONG LỚP
 11XC1: THÔNG BÁO ĐẾN TOÀN THỂ CÁC BẠN TRONG LỚP
 11XD4: Thông báo quan trọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: Thông báo quan trọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: Thông báo quan trọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11XD4: Thông báo quan trọng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11N: nạp sổ đoàn

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42 43 44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]