1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XD2: THÔNG BÁO KHẨN (Gửi thông tin cá nhân cho lớp trưởng)
 09T1: THÔNG BÁO SINH VIÊN CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT.
 10XD4: 10XD4 THÔNG BÁO!!
 09XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2 !!!!
 11LTDT: Họp Lớp Đầu Năm _ 02/2012
 11LTDT: Thông Báo
 11LTT: Nộp sổ đoàn
 10C2: HỌP LỚP-NHẮC LẠI LẦN 2
 10C2: THÔNG BÁO MỚI VỀ VIỆC ĐƯỢC PHÉP RÚT MÔN HỌC
 10XD1: DANH SÁCH ĐÃ NỘP QUỶ LỚP.!
 10XD1: DANH SÁCH CÁC BẠN NỘP QUỶ LỚP.
 10XD2: Thông báo họp lớp 10XD2
 09C1: Thông báo họp lớp tháng 2/2012
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 2 !!!!
 11LTT: Thông báo! Họp lớp(Quan trọng)
 09T2: Hiến máu nhân đạo
 10KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10T3: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO LỚP 10T3
 10T3: Thông báo họp lớp 10T3
 11N: THONG BAO KHAN CAP
 11C1: Thông báo khẩn!
 10CDT2: Thông báo cho 2 bạn mới chuyển vào lớp.
 10CDT2: Những bạn có hộ khẩu tại ĐÀ NẴNG chú ý.
 10C2: NHẮC LẠI VỀ GIẤY CHỨNG NHẬN VỀ ĐẢNG
 10C2: GIẤY CHỨNG NHẬN LỚP NHẬN THỨC VỀ ĐẢNG
 11CDT1: ĐẠI HỘI BCH LIÊN CHI KHOA CƠ KHÍ
 10LTT: Thông báo họp lớp tháng 2 ( 10LTT )
 11DL1: 11ĐL 1 họp lớp họp lớp.....
 10LTT: Danh sách các bạn đi dự Đại hội Liên chi khoa Điện
 10C2: HỌP LỚP
 11T2: Địa điểm họp lớp.
 11LTT: Chú ý! Nộp hạn phí
 09KT: Thông Báo Công Tác Chuẩn Bị Cho Họp Lớp Tháng 02/2012
 11CDT1: NỘP HỌC PHÍ QUA THẺ ATM
 09D4: HỌP LỚP THÁNG 2/2012
 11XD2: thông báo mói
 11KT2: nộp học phí
 09T2: Họp lớp tháng 2
 11T2: Họp lớp
 11D1: chuẩn bị họp lớp!
 10C2: NỘP TIỀN QUỸ
 10C2: THÔNG BÁO VỀ SỔ RÈN LUYỆN + SỔ NGOẠI TRÚ
 11C1: Thông báo nộp học phí 211
 09C2: HOP LOP THANG 2
 11LTT: Thông Báo Nộp Học Phí
 10DT1: NHẮC VỀ VIỆC HỢP LỚP
 09XC2: V/v xét điểm rèn luyện lớp 09XC2
 10T3: DỜI LỊCH HỌP LỚP 10T3 ....!!!
 10T3: HỌP LỚP 10T3
 09DT2: thông báo!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82 83 84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]