1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09XC1: TÌM ĐỒ THẤT LẠC
 09Đ1: 09Đ1 THÔNG BÁO
 09XC2: THÔNG BÁO
 09XC2: THÔNG BÁO
 07XC1: HỌP LỚP
 09Đ1: Thông Báo 09Đ1
 07XC1: THÔNG BÁO GẤP
 09Đ2: THÔNG BÁO TỚI LỚP 09 Đ2
 08XD3: KHOA KY THUAT XAY DUNG THONG BAO MO LOP "KY THUAT THI CONG 1" VA "DO AN KY THUAT THI CONG 1" CHO KHOA 07, 08
 08XD3: KHOA KY THUAT XAY DUNG THONG BAO MO LOP "KY THUAT THI CONG 1" VA "DO AN KY THUAT THI CONG 1" CHO KHOA 07, 08
 08XD3: KHOA KY THUAT XAY DUNG THONG BAO MO LOP "KY THUAT THI CONG" VA "DO AN KY THUAT THI CONG" CHO KHOA 07, 08
 08T1: HỌP LỚP 08T1
 09H: HỌP LỚP - CHI ĐOÀN THƯỜNG KỲ THÁNG 12
 09H: 09H: HỌP LỚP - CHI ĐOÀN THƯỜNG KỲ THÁNG 12
 07XD3: HỌP LỚP
 08XD3: THONG BAO DEN CAC LOP 07,08 HOC KY 209
 08C2: 08C2 Gấp-Lần 2
 07XC2: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẾN SV LỚP 07XC2
 09Đ1: 09Đ1 Họp Lớp Tháng 12
 08LTX: THÔNG BÁO
 09LTĐ: LỚP 09LTĐ CHÚ Ý:
 07XC1: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 07XC1
 09XC2: NỘI DUNG BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ MÔN NLCB CHỦ NGĨA MÁC LÊ NIN
 07XD3: Thực tập tốt nghiệp
 08XC2: BỔ SUNG THÔNG BÁO
 08XC2: LỚP 08XC2_THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM
 09XC2: THÔNG BÁO ! 09XC2
 09LTĐL: nhận sim vina
 08Đ1: gui sinh vien nguyen van huy_lop truong
 08XD3: Thông Báo về viêc nộp sổ ngoại trú và sổ rèn luyện
 07T1: Đăng ký ôn thi liên thông (C)
 08Đ1: LỚP 08Đ1
 09LTĐ: THÔNG BÁO LỚP 09LTĐ CHÚ Ý:
 08KT: ĐĂNG KÝ MÔN ĐỒ ÁN KCBTCT
 09T2: Các bạn chưa có thẻ Sinh Viên chú ý:
 08Đ1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08Đ1
 08ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP 08ĐT2
 08XD3: hop lop o8xd3
 09XH: Đăng ký sim Mobi
 09LTĐT: THONG BAO LOP 09LTDT
 08KT: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 09LTĐT: SV Lớp 09LTĐT chú ý
 08C2: 08C2 gấp !!!
 07MT: BÀI TẬP NƯỚC THẢI

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195 196