1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10C2: NHẮC LẠI THỜI GIAN ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 11DL2: Chú ý
 11XD4: Chú ý............... chú ý
 11XD4: Chú ý............... chú ý
 11DT2: Những điều cần biết về năm học 2012-2013 - tất cả SV-HS cần lưu ý
 10DT2: CẬP NHẬT MỚI NHẤT DANH SÁCH SINH VIÊN 10DT2
 11C1: thông báo đăng ký môn học
 11MT1: Học kì mới
 11MT2: Triển khai thu thập thông tin phản hồi học kỳ 211 - bắt buộc cho tất cả SV Cao đẳng
 11MT2: Những điều cần biết về năm học 2012-2013 - tất cả SV-HS cần lưu ý.
 11KT1: CHÚ Ý HẠN ĐK MÔN HỌC LẦN 2 - VÀ SH ĐẦU NĂM
 10CDT2: Thông báo đến lớp 10CDT2
 11XD2: thông báo mới
 11KT2: Thông báo lớp 11kt2
 11XC1: V/v ĐĂNG KÝ MÔN HỌC HỌC KỲ 112 VÀ LỊCH TẬP TRUNG SINH HOẠT ĐẦU NĂM!!!
 10DT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 11CDT1: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC GIAI ĐOẠN II
 11KT2: Thông báo 11kt2
 11N: 11N THÔNG BÁO KHẨN.....
 11N: 11N THÔNG BÁO KHẨN.....
 11N: 11N THÔNG BÁO KHẨN.....
 11N: 11N THÔNG BÁO KHẨN.....
 11H: đăng kí môn học
 11KT1: CHÚ Ý
 11XH1: đăng kí môn học lần 2
 11KT2: THONG BAO
 11C1: Ke hoach dk mon hoc dot 2 hoc ki 112 va thoi gian hoc hoc ki 112
 11C2: DKMH 112
 11LTT: ĐKMH 112
 11KT2: DANG KI GIAI DOAN 2
 11D1: Đăng kí môn học lần 2 HK 112
 10D2: ĐK Môn Học giai đoạn 2
 11MT1: Môn học
 11MT1: đăng kí môn học
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN CÁC EM ƠI
 11MT2: Đăng ký môn hcjc giai đoạn 2 kỳ 112
 11DL2: Thông báo đă ký môn hoc giai đoạn 2 kỳ 112
 10LTDL: THÔNG BÁO NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
 09H: NHẬN GIẤY TỐT NGHIỆP TẠM THỜI
 09D4: Thông báo nhận sổ đoàn
 11D1: ĐKMH giai đoạn 2.
 11D1: ĐKMH giai đoạn 2.
 11D1: ĐKMH giai đoạn 2.
 10DT2: Thông báo tiếp tục tham gia đăng ký chương trình Mùa hè xanh
 11LTDT: Thông báo khẩn !!!
 11CDT1: THÔNG BÁO TÌNH NGUYỆN HÈ
 10C2: CHUẨN BỊ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN KỲ 211(KỲ 4)
 11H: đăng kí môn học
 10LTDL: THÔNG BÁO VỀ DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỲ 211
 09XC1: thông báo họp lớp tổng kết cuối năm !!!!

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 51 52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]