1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú, sổ rèn luyện.
 10XD1: GỞI ĐẾN TOÀN BỘ CÁC BẠN LỚP 10XD1
 10DL2: Nhận thẻ bảo hiểm.
 09XD2: THÔNG BÁO!
 11N: GIANG SINH VUI VE
 10T3: Thông Báo..!
 11MT2: Thông Báo Khẩn
 11MT1: CHÚ Ý
 10C1: thông báo
 09T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12 + DỰ ĐỊNH CUỐI NĂM
 11MT1: danh sách đi họp đoàn trường
 10CDT1: THÔNG BÁO
 11XC1: THÔNG BÁO DANH SÁCH THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHOA KTXD.
 11T1: CÁC BẠN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CHÚ Ý:
 11T1: CÁC BẠN CÓ TÊN CHÚ Ý:
 10DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12 (TỔNG KẾT CUỐI NĂM)!!!
 10C2: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC NHẮC LẠI LẦN 3
 10C2: CÁC BẠN CÓ TÊN SAU SẼ BỊ TRỪ 10 ĐIỂM RÈN LUYỆN
 10XC: Thông báo lớp 10XC
 09D4: HỌP LỚP CUỐI NĂM
 09D4: LÀM LỊCH TẾT 2012
 11XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN KHOA KTXD!!!
 11T3: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10XD1: DANH SÁCH SINH VIÊN CÁC CHI ĐOÀN ĐI THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN CHI KHOA XÂY DỰNG (23/12/2011)
 11MT2: Thay đổi lịch đạii hội
 10MT: BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
 10MT: ĐẠI HỘI LIÊN CHI KHOA HÓA THAY ĐỔI THỜI GIAN
 09XC1: Họp lớp tháng 12 !!!!
 11H: thông báo
 11DT2: Thông Báo Khẩn
 11MT2: Tin khẩn
 10D2: Đăng kí môn NGẮN MẠCH của ngành ĐIỆN HỆ THỐNG
 11MT2: Mạng xã hội
 09XD2: v v : THAM GIA ĐẠI HỘI LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10C1: thông báo họp lớp
 10C1: thông báo
 10XD1: CÁC BẠN CHÚ Ý....
 09MT: nop bao cao
 10LTX: THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
 10D2: Đi picnic
 10D2: Đăng kí môn NGẮN MẠCH của ngành ĐIỆN HỆ THỐNG
 10D2: THÔNG BÁO NHẬN THẺ Y TẾ VÀ BẢO HIỂM THÂN THỂ
 10C2: NHẮC LẠI VỀ ĐĂNG KÝ GIAI ĐOẠN 2
 11MT2: Họp mặt
 11MT2: Thông báo
 11MT2: Họp mặt
 10C1: thông báo
 11LTDT: Chúc các bạn lớp 11LTDT thi tốt!
 09D4: NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 11MT2: Họp mặt cuối năm

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88 89 90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]