1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 07Đ1: 07Đ1 -HỌP LỚP KHẨN (NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN)
 07Đ1: CHÚ Ý THÔNG BÁO CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO
 07Đ1: HỌP LỚP KHẨN (NHẬN HỒ SƠ SINH VIÊN)
 07Đ3: THONG BAO
 09KT: THÔNG BÁO HỌP LỚP CUỐI NĂM.
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN TẤT CẢ SV 2 LỚP 07XC1,2 ĐĂNG KÍ ĐỒ ÁN NỀN VÀ MẶT HỀ
 09LTX: THÔNG BÁO KHẨN LẦN CUỐI
 08XD1: thông báo khẩn thực tập công nhân
 07Đ1: LOP 07D1 CHU Y
 07Đ3: THONG BAO KHAN
 07Đ1: Thông báo khẩn
 08ĐT2: THÔNG BÁO ĐIỂM THI KT HỌC PHẦN MÔN TT KỸ THUẬT ĐIỆN & TT CM ĐIỆN CỦA CÔ TRƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT
 09ĐL1: THÔNG BÁO NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP PH-TH
 09HTP: Thong bao hop lop thang 7.
 07Đ2: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ HỌC HÈ MÔN " TRANG BỊ ĐIỆN "
 07Đ2: THÔNG BÁO ĐĂNG KÍ HỌC HÈ MÔN " TRANG BI ĐIỆN "
 09Đ4: nhan tim the sinh vien truong van nga lop 09D4
 07T2: 07T2 NHẬN GIẤY THANH TOÁN RA TRƯỜNG.
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN CẤP HỌP LỚP ĐẾN TOÀN THỂ SV LỚP 07XC1,2 THỜI GIAN 8H THỨ 7 NGÀY 26/06/2010 TẠI P A101
 08LTĐL: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN SINH VIÊN LỚP 08LTĐL
 07Đ1: 07Đ1 THÔNG BÁO KHẨN 07Đ1
 09T1: HOP LOP CUOI NAM
 07Đ1: THÔNG BÁO KHẨN 07Đ1
 07Đ3: DANG KY XAC NHAN RUT HO SO RA TRUONG
 08LTĐL: NHAN HO SO SINH VIEN
 09LTĐL: Thông Báo Họp Lớp Tháng 6 gấp
 09HTP: ĐĂNG KÍ MÔN HỌC
 08T2: Thông Báo
 09Đ3: lop 09d3 chu y
 07Đ1: HỌP BAN CÁN SỰ LỚP
 08MT: Thông báo đến lớp 08MT
 09ĐT1: Thông báo khẩn
 08Đ3: CamBien Robot
 08LTX: GẤP GẤP
 08LTĐL: NHẬN LẠI THẺ SINH VIÊN VÀ HỒ SƠ
 09T2: THÔNG BÁO ĐẾN CÁC LỚP 09THTVP 01-02-03-04
 08LTX: THÔNG BÁO LẦN 2
 08LTX: THÔNG BÁO
 09Đ4: nop bang gap cho lop truong
 09LTT: Mở lớp web nâng cao trong hè 209
 09LTT: Nhanh nhanh nhanh
 08T1: Thông báo khẩn : Mở lớp web nâng cao trong hè 209
 08LTX: THÔNG BÁO
 08C2: Ngoại Trú
 09Đ3: lop 09d3 chu y
 08LTĐ: thong bao khan
 08LTĐ: thong bao khan
 07XC1: THÔNG BÁO KHẨN
 07T1: Thông báo (GẤP) nhận Hồ sơ SV và phiếu thanh toán ra trường
 09ĐL1: NỘP BẰNG TỐT NGHIÊP

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177 178 179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]