1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN QUAY TRỞ LẠI DẠY VÀ HỌC TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG SAU DỊCH COVID-19

+ Thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 dành cho sinh viên cấp cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ

+ Thông báo đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2020-2021 - HK 120 cho các lớp học tập trung.

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu các lớp học phần học trực tuyến học kỳ 1 năm học 2020-2021

+ PHÒNG ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI PHƯƠNG THỨC DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HỌC KỲ 120

+ Thông báo đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với các lớp học phần học trực tuyến.

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG HỆ THỐNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN LMS CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

+ Thông báo tạm hoãn kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020)

+ Upload Đề cương Đồ án tổng hợp - Đồ án chuyên ngành - Học kỳ 219.

+ Phòng Đào tạo thông báo về kỳ thi chuẩn đầu ra Ngoại ngữ và Tin học đợt 2 học kỳ 219 (ngày 09/08/2020) - Năm học 2019-2020 dành cho cấp đao đẳng (Đối với sinh viên cao đẳng Khóa 2016 và các khóa cũ)

+ Phòng Đào tạo công bố lịch thi dự kiến các học phần lý thuyết - học kỳ 219

+ Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tốt nghiệp HK 219 từ ngày 08/07/2020 đến 22/07/2020

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 07ĐT1: THÔNG BÁO CHO ĐỘI BÓNG ĐÁ 07ĐT1
 07XD3: NHIỆM VỤ TỐT NGHIỆP
 07ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 07ĐT1
 07Đ2: THÔNG BÁO 07Đ2
 07T2: 07T2 Họp lớp tháng 1&2
 09LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09LTX THÁNG 01-02/2010
 09LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP 09LTX THÁNG 01-02/2010
 08LTX: THÔNG BÁO TỚI NHỮNG BẠN LÀM ĐATN&THỰC TẬP TN .Do GVHD Chính:Lê Chí Phát
 09HTP: nộp sổ ngoại trú
 07ĐT1: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 07ĐT1
 07Đ1: 07Đ1 THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 07Đ1: 07Đ1 THÔNG BÁO HỌP LỚP.
 09ĐL2: hop lop
 07T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09LTĐL: HỌP LỚP
 07XD3: V/v thực tập tốt nghiệp
 07XD3: V/v thực tập tốt nghiệp
 08XH: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 - 2/2010
 08XH: 08XH - THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 - 2/2010
 08C1: THÔNG BÁO NỘP BẢO HIỂM THÂN THỂ VÀ BẢO HIỂM Y TẾ BẮT BUỘC
 07Đ2: THÔNG BÁO 07Đ2
 09MT: nop so ngoai tru
 08CĐT: 08CĐT tham dự giải TDTT khoa cơ khí.
 08C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1-2 /2010
 07ĐT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP 07ĐT1!
 07ĐT1: THÔNG BÁO LỚP 07ĐT1
 09LTĐL: Thông Báo nộp sổ Ngoại Trú -sổ Rèn Luyện
 09LTĐL: Thông Báo nộp sổ Ngoại Trú -sổ Rèn Luyện
 09LTĐ: 09LTĐ THÔNG BÁO HỌP LỚP . MỜI TẤT CẢ SINH VIÊN LỚP 09LTĐ ĐÚNG 17H THỨ 4 NGÀY 13/01/2010 TẠI PHÒNG A217 HỌP LỚP.
 09LTC: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 07Đ2: THÔNG BÁO 07Đ2
 09Đ1: Thông Báo
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐỘI BÓNG ĐÁ 08ĐT2
 08ĐT2: THÔNG BÁO KHẨN ĐỘI BÓNG ĐÁ 08ĐT2
 08N: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 08N
 07HTP: - Thông báo lịch bảo vệ đồ án thực phẩm 2
 07XC2: THÔNG BÁO KHẨN HỌP LỚP THỜI GIAN:10H30 NGÀY 8/1/2010 TẠI PHÒNG A2O7
 08ĐT2: THÔNG BÁO TRIỆU TẬP 21 BẠN TRONG DS BÓNG ĐÁ 08ĐT2
 08HTP: Thông Báo Họp Lớp- CHi Đoàn 08HTP
 09N: thông báo họp lớp tháng 1
 09XH: THÔNG BÁO SINH HOẠT THÁNG 1-2/2010.
 09LTC: Nộp học phí qua thẻ sinh viên
 07T1: Thông báo họp lớp và nộp sổ ngoại trú
 08XD3: Thong bao den lop co ket cau 09ckc01
 09MT: nop so ngoai tru
 08C2: Họp lớp tháng 12 và tháng 1/2010
 08Đ1: LỚP 08Đ1
 07MT: Bt DTM
 08LTX: THÔNG BÁO KHẨN
 07T1: Thông báo những ai chưa đăng ký BHYT

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194 195 196 [Next >>]