1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 09Đ4: Thông báo họp lớp tháng 5 - lớp 09Đ4
 09LTC: Chú ý
 10C2: THÔNG BÁO LẠI LẦN CUỐI VỀ THẺ BẦU CỬ!
 10LTĐT: Thông báo tập trung Lớp 10LTĐT gấp!
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÍ BẦU CỬ
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÍ BẦU CỬ
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC BẠN SINH VIÊN CHƯA ĐĂNG KÍ BẦU CỬ
 09C1: Thông báo khẩn !!!!
 10ĐL2: THÔNG BÁO
 08T2: Thông báo họp khẩn
 09ĐL1: thay đổi thời gian họp lớp
 09XD3: THÔNG BÁO GẤP
 10ĐL1: Xin Thông Báo(10ĐL1)
 10LTX: LỚP 1OLTX CHÀO MỪNG BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIII
 09ĐL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN 09ĐL2 ??????????????????????????
 10LTX: LỚP 10LTX NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG BẦU CỬ QUỐC HỘI KHÓA XIII
 10LTX: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN GẤP!!!
 10ĐT2: THÔNG BÁO
 09ĐL1: thông báo họp lớp tháng 5
 10ĐT2: HỌP LỚP GẤP!
 10XD2: Thay đổi thời gian họp lớp
 08XC1: 08XC1 THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN (v/v BẦU CỬ)
 08ĐL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 09XC2: Họp lớp 09XC2 để chuản bị cho việc bầu cử
 10LTĐL: THÔNG BÁO KHẨN
 08XH: Khẩn 08XH
 10LTĐT: Nộp Sổ Đoàn gấp!
 10LTĐT: Thông báo nộp tiền Qũy Lớp gấp !
 10KT: Thông báo dự hội thảo khoa học
 10CĐT1: Thông báo khẩn cấp
 09LTĐT: THÔNG BÁO HỌP KHẨN!!!
 10MT: THÔNG BÁO ĐOÀN
 09XC1: Thông báo họp lớp!
 09LTT: Họp tháng 5
 08XD3: 08XD3 Thông báo !! Tốt nghiệp
 08CĐT: Kế hoạch cấp phát Chứng chỉ môn học Giáo dục thể chất
 10ĐT2: Thông báo
 10XD1: thông báo
 10KT: Thông báo về nộp tiền tổng kết cuối năm
 10KT: NGHĨ HỌC BÙ MÔN MÔN CS TẠO HÌNH KIẾN TRÚC
 08ĐT1: THAY ĐỔI THỜI GIAN HỌP LỚP
 08ĐT2: THÔNG BÁO “KHẨN” ĐẾN TẤT CẢ CÁC BẠN SV LỚP 08ĐT2 !!!
 10Đ3: hop lop rat quan trong
 10XD2: Thông báo họp lớp
 10ĐT2: Chú ý! chú ý!
 10ĐT2: Thông báo khẩn!
 10XC: THÔNG BÁO ĐẾN LỚP 10XC
 10XC: THÔNG BÁO LỚP 10XC
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN !
 10CĐT2: Thông báo họp lớp tháng 5.

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119 120 121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]