1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10DT2: THÔNG BÁO ĐẾN CÁC SV LÀ BỘ ĐỘI XUẤT NGŨ
 10LTDL: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10C2: ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10C2: NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10C1: thông báo
 10XD1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12
 09D4: cần gặp gấp những bạn lớp 09d4
 09D4: thông báo
 09D4: thông báo khẩn cấp lớp 09d4
 09H: LỚP 09H CHÚ Ý !
 09H: LỚP 09H CHÚ Ý !
 09H: LỚP 09H CHÚ Ý !
 10D3: Thông báo
 11H: thông báo
 10MT: Đăng ký thêm môn học Hóa Lý
 10DT2: ĐKMH HK211
 11XH1: DKMH
 11LTC: Đăng ký môm học
 10CDT2: thông báo nộp quỹ lớp.
 11H: thông báo
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12
 10D1: dang ki211
 10D1: đăng kí môn học kỳ 211 các bạn tham khảo
 11XD4: Học Tập
 11N: thong bao lop 11n
 10XD2: Chuẩn bị Đk môn học
 11LTDT: Nộp giấy xác nhận
 10MT: THỜI KHÓA BIỂU KỲ 211
 09DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12 09ĐL2
 09DL2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12 09ĐL2
 09KT: Thông Báo
 09C1: thông báo họp lớp tháng 12 !!!!
 10MT: Họp lớp tháng12
 10C2: 16H30 CHIỀU NAY SẼ MỞ HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 10C2: NHẮC LẠI VỀ MÔN VẬT LIỆU KỸ THUẬT
 10XC: Thông báo đăng ký môn học 211
 10T3: Chú ý về việc đăng ký môn học!
 11XD1: hoc tap
 11KT2: THÔNG BÁO KHẲN
 11CDT1: THÔNG BÁO
 11CDT1: ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 11T1: Chú ý
 11T1: Đăng ký môn học 211
 10DT1: THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MÔN HỌC
 09XC1: đăng kí giai đoạn môn học giai đoạn một
 10LTT: Họp lớp lúc 17h, ngày 13/12/2011
 10C1: KHẨN CẤP
 10D1: Tài liệu matlap
 11HTP: NHẮC NHỞ NHỮNG VIỆC CẦN LÀM VÀO TUẦN 3 THÁNG 12 !!!
 10MT: Thời khóa biểu hoc kỳ 211

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
91 92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]