1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XD1: 10XD1-THAM GIA VĂN NGHỆ NHÂN NGÀY 20-11
 10XD1: 10XD1-NỘP TIỀN QUỸ LỚP
 10N: AI CHƯA THẺ SV CHÚ Ý!!!!!!!!!!!!!
 10N: THÔNG BÁO KHẨN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10ĐL2: nhan the sinh vien
 09ĐL2: THONG BAO KHAN CAP
 09ĐL2: THONG BAO KHAN CAP
 09ĐL2: THONG BAO KHAN CAP
 09ĐL2: THONG BAO KHAN CAP
 10T3: AE nào làm đơn miễn giảm học phí chú ý
 08ĐT1: 08ĐT1 THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 11
 09T2: Thông báo họp lớp tháng 11
 10XD1: 10XD1- NỘP TIỀN QUỸ LỚP
 10XD1: 10XD1
 10Đ2: Chý ý khẩn cấp
 10Đ2: Chý ý khẩn cấp
 09Đ2: thong bao khan cap
 09CĐT: THÔNG BÁO ĐÉN LỚP 09CĐT
 09Đ4: thong bao hop lop den lop 09D4
 10ĐL2: Ủng họ lũ lụt miền trung
 10T3: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 09T2: Họp lớp tháng 11
 10C2: THÔNG BÁO NỘP QUỸ LỚP
 10C2: Thông báo văn nghệ
 10C2: Thông báo hoàn thành các khoản tiền còn nợ
 10C2: Thông báo đến những ai chưa có thẻ sinh viên
 10ĐL2: Ung ho dong bao lu lut mien trung
 10LTX: THÔNG BÁO
 09ĐT2: 09DT2 chú ý!
 09N: Thong bao nop tien quy lop
 09N: Thong bao ung ho lu lut
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 10CĐT2: Thông báo đến lớp 10CĐT2
 09XC1: Gap gap
 10XD3: THÔNG BÁO VỀ THẺ SINH VIÊN.
 10XH: Thông Báo Đến Các Sinh Viên 10XH
 08T2: Thông báo
 08ĐT1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 08ĐT1: ỦNG HỘ LŨ LỤT ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG
 09XD1: THONG BAO NOP ANH THE VA BAO CAO THUC TAP
 10ĐT2: ỦNG HỘ LŨ LỤT MIỀN TRUNG
 10ĐT2: KHẨN CẤP!!!!..........
 10T3: thẻ sinh viên...!
 10T3: AE chuẩn bị tham gia văn nghệ...!
 10T3: AE chuẩn bị xì máu..!
 10T3: Anh em chuẩn bị xì tiền
 10ĐT2: LOI KEU GOI !!!!!!!!!!!
 10ĐT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 10
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2
 09ĐL2: THONG BAO CHO TAT CA CAC BAN SINH VIEN 09DL2

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165 166 167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]