1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11XD4: Thong bao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 10D1: HOP LOP DAU NAM@@@@@!!!!!!!@@@@@
 10MT: Thông báo các vấn đề quan trọng
 11XD1: hoc tap
 11DT2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 10DL2: Hoàn tất sổ ngoại trú gấp.
 09XC2: Chú ý về việc cấp chứng chỉ giáo dục thể chất
 10C2: THÔNG BÁO VỀ THÀNH VIÊN MỚI CỦA LỚP
 10C2: HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO
 09MT: HỌP LỚP THÁNG 2
 11T1: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 11XH1: nôp hoc phi
 11XD2: họp lớp
 11H: thông báo
 11XD1: hop lop
 09H: DANH SÁCH SV CHƯA ĐƯỢC CẤP TÍN CHỈ GDTC!
 11XD2: thông báo họp lớp
 09DL2: DANH SÁCH SINH VIÊN 09ĐL2 CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT??????????????
 11T2: Họp lớp và tiền học phí
 09HTP: Thong bao khan!!!
 10C2: NHẮC LẠI VỀ PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN CHO SINH VIÊN
 09XC1: THÔNG BÁO KHẨN CẤP VỀ VIỆC LÀM CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 11DT1: THÔNG BÁO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11KT1: Thông báo khẩn!
 09KT: Thông Báo Nhận ĐA Tốt Nghiệp
 10C2: THÔNG BÁO KHẨN
 10MT: Thông báo về việc tham dự Hội nghị phát triển Đảng
 09C2: NHẬN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN CN CTM LỚP SÁNG THỨ 3-THẦY SONG
 10LTDL: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10DT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10XD1: THÔNG BÁO !!!!!!!!
 11D2: Thong Bao:Hop Lop Dau Nam 11D2
 10H: Thông báo của giáo viên chủ nhiệm. Các bạn chú ý!!!!!!
 11XD4: thông báo !!!!!!!!!!!
 10D2: HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10C1: thông báo
 09DL2: Lưu Ý Môn Chuyên Đề Động Cơ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN CẤP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09CDT: THÔNG BÁO LỊCH THI MÔN THỰC TẬP PLC LỚP THẦY TRƯỜNG
 09CDT: THÔNG BÁO ĐỒ ÁN TỔNG HỢP CƠ ĐIỆN TỬ
 10MT: THÔNG BÁO về việc ĐKMH bổ sung học kỳ 211
 09DL2: Lớp Đồ Án Tổng Hợp do thầy Nhân hướng dẫn!!!!!!!! Các Bạn Chú Ý !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 09DL2: Làm chứng chỉ giáo dục thể chất !
 09DL2: Đồ Án Tổng Hợp ĐL do thầy Nhân hướng dẫn !!!!
 11CDT1: Bắt đầu học kỳ 211
 09HTP: THÔNG BÁO!!!!!!!!!!!
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 09H: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN
 09T2: Thông báo họp lớp tháng 2

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83 84 85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]