1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11H: thông báo
 09DL2: CÁC BẠN SINH VIÊN CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH 09ĐL2 CHÚ Ý??????????????????
 11T1: LỊCH THI THỰC HÀNH LẬP TRÌNH C
 11MT1: Thông báo lấy thẻ bảo hiểm
 10C1: thông báo họp lớp cuối năm
 10KT: THÔNG BÁO TẤT NIÊN CUỐI NĂM
 11KT2: tin khẩn
 09XC1: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ TỐT NGHIỆP !!!
 10C2: NHỮNG BẠN CHƯA NHẬN LỊCH LỚP
 09XC2: Thông báo về việc làm đồ án tốt nghiệp
 11D1: NHẬN THẺ BẢO HIỂM!
 09CDT: Thông báo lớp TTCM Điện Của Cô Tuyết
 11MT1: Học bù lớp 11MT1 chú ý
 10DL2: 10DL2 -thông báo quan trọng.....
 11D1: NỘP VỠ BT MÔN KTĐT3! (lớp 11Đ1 và 11D2)
 10MT: HỌP LỚP CUỐI NĂM
 11XD4: Thong bao
 10XD1: THÔNG BÁO
 11H: thông báo lớp 11H
 10XD2: Chương trình Chào Xuân 2012 của Khoa Xây Dựng
 10C2: NHẮC LẠI HỌP LỚP
 10C2: GỬI LỚP 10C2-NỘI DUNG TIỀN QUỸ TRONG QUÁ TRÌNH HỌC VỪA QUA
 10DL2: thông báo quan trọng.....
 11LTT: Thông Báo Nộp Sổ Đoàn
 11CDT1: đăng ký môn học giai đoạn II
 11XC1: V/v NỘP QUYỂN BÀI TẬP TRĂC ĐỊA - 2 LỚP 11XC1 VÀ 11XC2
 11XH1: Nộp sổ ngoại trú
 11HTP: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 1 NĂM 2012 !!!!!!!!!!!!!!!
 11T2: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 10C2: HỌP LỚP
 11DT2: NỘP QUỸ LỚP
 11XH1: HAPPY NEW YEAR
 11T1: Thông báo họp lớp lần 2
 11T1: Thông báo:
 11LTT: Thông báo - Happy New Year!
 09XC2: Lưu ý về việc nhận đồ án tốt nghiệp
 10MT: MỪNG NĂM MỚI 2012 và thông báo ĐKMH
 11MT2: Các Mem 11MT2 chú ý!!!!
 09KT: Đăng ký môn học 211- giai đoạn II
 11MT2: Chúc mừng năm mới...
 10DT2: HAPPY NEW YEAR 2012!
 10DT2: HAPPY NEW YEAR 2012!
 11T1: THÔNG BÁO
 09HTP: ĐK TN HÓA PHÂN TÍCH!
 11MT1: chúc mừng năm mới
 10C1: chúc mừng năm mới
 10C1: thông báo
 11N: thong bao khan cap
 11XD4: Thong bao
 11XH1: DKMH lan hoc ky 211

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86 87 88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]