1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10XD1: Thông Báo lại lần nữa về những quy định trong thời gian đi thực tập nhận thức
 09KT: Thông báo GẤP - 09KT
 11XC3: thông báo lớp 11xc3-kham sức khỏe
 10XD1: Thông Báo lần cuối cùng về những quy định trong thời gian đi thực tập nhận thức
 10KT: THÔNG BÁO LẤY ÁO
 10KT: THÔNG BÁO NGHĨ MÔN VẬT LÝ KIẾN TRÚC
 10XH: Thông Báo Đến Thành Viên Lớp XH.
 09XD2: NỘP TIỀN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
 10T3: HỌP LỚP
 10XD4: THÔNG BÁO
 10C1: thông báo
 09T1: HỌP LỚP THÁNG 10!
 11T3: Khám sức khỏe
 10T1: Thông báo khẩn cấp
 11T2: Dành cho người k vào đc fb
 10XD3: THÔNG BÁO NHIỀU NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý_QUAN TRỌNG.
 10T3: 10T3 Chú ý!
 09XC2: THÔNG BÁO KHẨN LỚP 09XC2
 09D1: Họp lớp tháng 10 (Thứ Bảy 22.10)
 11T2: Các bạn chú ý nhá
 11C2: thông báo về phiếu khám sức khỏe
 09XC1: Nộp tiền thực tập tốt nghiệp gấp
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN!!!! KHẨN KHẨN KHẨN...!!!
 10N: HỌP LỚP 10N!!!
 11T3: nhận quần áo thể dục lớp 11T3
 10XH: Nội Quy Đi TTNT
 10T3: 10t3 chú ý ...!!
 09DL1: sinh viên khoa cơ khí chú ý
 10XD1: DANH SÁCH ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC
 10XD1: DANH SÁCH CÁC TỔ ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC
 10LTX: DANH SÁCH CÁC TỔ NHÓM THỰC TẬP LỚP
 10XD1: DANH SÁCH CÁC TỔ ĐI THỰC TẬP NHẬN THỨC
 10XC: THÔNG BÁO HỌP LỚP 10XC
 10XD1: THÔNG BÁO CÁC NỘI DUNG CẦN CHÚ Ý ĐỂ CHUẨN BỊ ĐI THỰC TẬP.
 10XD3: THÔNG BÁO KHẨN!!!! KHẨN KHẨN KHẨN...!!!
 10XD3: Thông Báo Các Các Công Việc Chuẩn BỊ Đi Thực Tập
 10XH: [Chú Ý] Danh Sách Tổ Đi TTNT
 10XH: Danh sách Chia Tổ
 09XC2: v/v chuẩn bị cho thực tập tốt nghiệp
 10LTX: HỌP LIÊN CHI KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG
 10XD3: DANH SÁCH TỔ THỰC TẬP
 09XC1: Thông báo về đợt thực tập tốt nghiệp
 10XD3: THÔNG BÁO CÁC NỘI DUNG QUANG TRỌNG
 10XD3: Danh Sách Tổ Đi Thực Tập Và Các Việc Cần Chú Ý !
 11H: Thông báo đến lớp 11H
 09XD1: Thông Báo Gấp
 09XD2: THÔNG BÁO HỌP LỚP KHẨN VỀ VIỆC THỰC TẬP TÔT NGHIỆP.
 10T1: Họp lớp tháng 10!!!chú ý
 10XD3: Danh Sách Tổ Đi Thực Tập và Các Điều Cần Chú ý.!
 09XD2: Thông Báo Khẩn

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100 101 102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]