1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM HỌC 2022-2023

+ Phòng Đào tạo thông báo về việc học Giáo dục QPAN đối với sinh viên khóa 2022

+ Công bố danh mục lớp học phần học kỳ hè năm học 2022-2023 (HK322) và những điều cần biết về đăng ký học phần học kỳ hè

+ Thông báo Về việc tổ chức cho sinh viên đại học hình thức chính quy khóa 2020 đăng ký chọn học chương trình đào tạo cử nhân, chương trình đào tạo kỹ sư

+ THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI KHẢO SÁT NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ ĐỂ XÉT CHUẨN NGOẠI NGỮ ĐẦU RA (Ngày thi 23/4/2023)

+ Công bố danh sách dự kiến xử lý học vụ học kỳ 1 năm học 2022-2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP ĐỢT KỲ 122

+ PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO LỊCH VÀ DANH SÁCH KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHO SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY NGÀY 18 – 19/3/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO THUỘC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, ĐỢT THI NGÀY 12/03/2023

+ THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẢO SÁT NĂNG LỰC TIẾNG ANH BẮT BUỘC ĐỐI VỚI SINH VIÊN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY

+ PHÒNG ĐÀO TẠO CÔNG BỐ DANH SÁCH DỰ KIẾN CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 122

+ Phòng Đào tạo công bố thời khóa biểu Học kỳ 2 năm học 2022-2023

Previous
Next

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 11XD4: Thông báo họp lớp tháng 9 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 11T3: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 11XH1: hop lop
 10D3: Thông báo họp lớp
 11MT1: Họp lớp!
 10T1: Thông báo
 11LTX: họp lớp tháng 9
 10H: họp lớp
 10T1: thông báo họp lớp !!!!!
 11XC3: thay đổi ngày họp lớp
 10T3: 10T3 Họp Lớp
 10XD2: Thông báo họp lớp tháng 9
 11XC3: họp lớp đầu năm
 10D2: HỌP LỚP QUAN TRỌNG ĐẦU NĂM
 10H: thông báo nghỉ học
 11D3: THONG BAO HOP LOP THANG 9
 11LTT: Thông báo! Họp lớp về chấm điểm rèn luyện.
 11KT2: THÔNG BÁO LẠI
 11KT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 9
 11D2: Hop lop thang 9
 10T3: Thông báo họp lớp tháng 9
 10DT2: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 09
 10T2: TÌM GIẤY TỜ !!!!!!!!!!!!!!!!!
 10DT2: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH GÓP SÁCH CŨ ỦNG HỘ CHO TÂN SINH VIÊN NGHÈO KHÓA 2012
 10DT2: Thông báo khẩn
 10DT1: THÔNG BÁO HỢP LỚP ĐẦU NĂM
 10C2: CÁC BẠN CÓ TÊN SAU
 11LTDT: Họp Lớp
 11T1: THU GOM SÁCH GIÁO TRÌNH CŨ
 10D1: CHI ĐOÀN 10D1 TẬP TRUNG!!!!!!!!!!!!!!!
 10C2: NHỮNG BẠN NGHĨ HỌC MÔN CHÍNH TRỊ ĐẦU KHÓA HÔM 16/08/2012
 10DT2: THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH LÀM SIM SINH VIÊN 2012 CHO NHỮNG BẠN CHƯA ĐĂNG KÝ
 11XC2: thông báo!
 10C2: DANH SÁCH HỌC LẠI CHÍNH TRỊ
 11H: họp lớp
 11HTP: THÔNG BÁO KHẨN CẤP !!!!
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 10XD3: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM
 11D3: DOI HOP LOP
 10H: thông báo nghỉ học môn silicat 2
 10C2: THÔNG BÁO
 11KT2: THÔNG BÁO MỚI
 11C1: THÔNG BÁO HỌP LỚP ĐẦU NĂM LẦN 2
 11DL2: Thong bao lop 11DL2
 10CDT1: THÔNG BÁO
 11T1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 8
 11KT1: THÔNG BÁO KHẨN
 10DL1: THÔNG BÁO KHẪN
 11H: thông báo từ cô Chi uyên

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 47 48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]