1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 11LTT: Thông báo! Đồ Án Phần Mềm I.
 12D3: Thông Báo !!!!!!!!!!!!!! 12D3
 10D1: THE BAO HIEM DA CO, NHANH NHAN VE TET!!!!!
 10CDT2: Nhận thẻ bảo hiểm y tế - bảo hiểm thân thể
 12DT1: THÔNG BÁO LỚP 12ĐT1
 10C2: NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10C2: NHẬN THẺ BẢO HIỂM
 10DL2: Nhận sổ ngoại trú......
 11KT1: THONG BAO HOP LOP THANG 12
 12LTT: THÔNG BÁO
 12MT1: Thông báo việc phát bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể
 10XD2: SV:NGUYỄN HỮU HÙNG,MSV:091250651122 VS ĐẶNG NGỌC LONG ,MSV:091250651133 LIÊN HỆ TỔ TRƯỞNG LỚP CƠ KẾT CẤU CẦN GẶP;SDT:0905026986
 12XD2: thong bao
 12LTĐT: Lớp 12LTDT chú ý
 12LTĐL: THÔNG BÁO
 11D3: thông báo
 10DL1: THÔNG BÁO LẦN 4
 12KT1: THÔNG BÁO KHẨN
 12ĐT1: HỌP LỚP
 12SH1: THÔNG BÁO THÔNG BÁO THÔNG BÁO
 11DT2: Lịch thi mạng máy tính - Thầy Ly
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 11N: THÔNG BÁO KHẨN
 10DL2: Nộp sổ ngoại trú!!!!!!
 11MT1: Họp lớp
 11C1: Thông báo nhận bảo hiểm thân thể lớp 11C1
 11DL1: Họp lớp 11DL1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 12ĐT1: NỘP SỔ RÈN LUYỆN VÀ NGOẠI TRÚ
 12XD3: 12xd3 nộp sổ rèn luyện và ngoại trú gấp
 12MT1: THÔNG BÁO HỌP LỚP
 12SH1: THÔNG BÁO
 10DL1: THONG BAO LAN 3
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 12
 11KT2: thông báo họp lớp tháng 12
 12MT1: Đăng ký môn học học kỳ 212
 12MT1: Đăng ký môn học học kỳ 212
 11H: Họp lớp xét điểm rèn luyện
 12KT1: 12KT1 Vào đọc thông báo!
 10T3: 10T3 HỌP LỚP THÁNG 12
 12LTĐT: Lớp 12LTDT Chú ý
 11XD1: HỌP LỚP THÁNG 12
 11XD1: HỌP LỚP
 11XD1: HỌP LỚP
 11XD1: HỌP LỚP THÁNG 12-LỚP 11XD1
 11DL2: Thông báo việc nhận tín chỉ GDQP
 12ĐT1: THÔNG BÁO LỚP 12ĐT1
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12
 11XC1: THÔNG BÁO HỌP LỚP THÁNG 12

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 30 31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]