1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Trang Sinh Viên

THÔNG BÁO LỚP - CHI ĐOÀN
 19D1 - nộp tiền quỹ lớp
để photo các bài giào trình đề kiểm tra hay những việc phát sinh sắp ..
Author: SV. NGUYỄN ĐẶNG TRƯỜNG PHÚC - Updated: 07/10/2019 16:59 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Mời các bạn sinh viên lớp 17D3 đúng vào lúc 15h15 thứ 3 ngày 17/09/2019 về tại ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 16/09/2019 21:35 Xem chi tiết
 17XD1 - Bảo vệ Đồ án BTCT kỳ 318
bảo vê đồ án BTCT lúc 8h00 ngày 12/8/2019 các bạn ôn tập theo bộ câu hỏi ..
Author: SV. TRỊNH HOÀNG QUỐC ÂN - Updated: 09/08/2019 11:58 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 4 ngày 14 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:23 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Vào lúc 9h thứ 2 ngày 12 tháng 8 năm 2019
Mời tất cả sinh viên thuộc chi ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 07/08/2019 18:20 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp và nhận hồ sơ tốt nghiệp 16D2
Vào ngày 28/05/2019. Tại xưởng điện 2 lúc 10 giờ. Sẽ tổ chức họp lớp ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 24/05/2019 17:13 Xem chi tiết
 17DL2 - Họp lớp 17DL2
Thông báo đến sinh lớp 17DL2, đúng vào lúc 11h ngày 5/4( thứ 6) đến tại ..
Author: SV. NGUYỄN VĂN THANH - Updated: 03/04/2019 8:49 Xem chi tiết
 16D2 - Họp lớp 16D2
Vào lúc 11h, ngày 7/03/2019,tại xưởng điện 2.Mong các bạn đi đầy đủ. ..
Author: SV. Bùi Văn Nam - Updated: 06/03/2019 10:41 Xem chi tiết
 17D3 - HỌP LỚP 17D3
Mời tất cả sinh viên thuộc lớp 17D3
Vào lúc 15h ngày 19/2/2019
Tại phòng B305 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 18/02/2019 17:45 Xem chi tiết
 17D3 - SINH HOẠT LỚP 17D3
Vào lúc 15h thứ 5 ngày 17 tháng 1 năm 2019
Mời tất cả SV thuộc lớp 17D3 ..
Author: SV. TRẦN HỮU CHƯƠNG - Updated: 13/01/2019 19:42 Xem chi tiết
 10N: Khan
 10XH: Thông Báo Khẫn Đến Lớp 10XH
 08CĐT: thông báo
 08CĐT: thông báo
 10ĐT2: KHAN CAP!!!!!!!!!!!!!
 10T3: AE chú ý...!!!
 09XD2: THÔNG BÁO
 08ĐT2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH BỊ TRÙNG GIỜ ! (KHẨN)
 08ĐT2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HP TT KỸ THUẬT TRUYỀN HÌNH BỊ TRÙNG GIỜ ! (KHẨN)
 09LTC: 07THC2 (20/11/2010)
 09LTC: 20/11/2010
 08ĐT1: DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC PHẦN YÊU CẦU ĐÃ ĐƯỢC MỞ
 08ĐT1: 08ĐT1 -2O/11
 10LTĐL: Thông Báo Khẩn Lớp 10LTĐL
 10XH: Thông Báo Lớp.
 08ĐT2: DANH SÁCH CÁC LỚP HP ĐÃ ĐƯỢC MỞ !!! (KHẨN)
 09XH: HỠI PÀ KON 09XH!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN!!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN!
 09XH: THÔNG BÁO KHẨN!
 10T2: 10T2 thong bao khan
 10XD3: THÔNG BÁO!
 10T3: AE chú ý....!!!!
 10C2: Thông báo nộp gấp sổ đoàn
 08C2: CHUNG KẾT VĂN NGHỆ 20-11
 10LTT: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LỐP CẢM TÌNH ĐẢNG CHO SINH VIÊN
 10LTT: THÔNG BÁO KHẨN ĐẾN LỚP 10LTT
 09T1: THÔNG BÁO KHẨN!
 10CĐT2: Thông Báo !!!! Đăng kí môn học cho học kì tới!!!
 08Đ1: THONG BAO GAP
 08Đ1: THONG BAO GAP
 09LTT: Họp lớp tháng 11/2010
 10H: Hãy đọc thông báo này!!! Nếu bạn là thành viên lớp 10H!!!
 10H: Hãy đọc thông báo này!!! Nếu bạn là thành viên lớp 10H!!!
 08XC2: THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC LỐP CẢM TÌNH ĐẢNG CHO SINH VIÊN
 10XD2: sinh hoạt đoàn 10xd2
 09Đ4: van nghe nhan ngay 20 thang 11
 09Đ4: van nghe nhan ngay 20 thang 11
 10ĐT2: DANG KY MON HOC
 08Đ3: chuyen gio hop
 09XD1: THONG BAO GAP
 10Đ1: Đăng ký học phần của lớp 10Đ1
 10Đ1: Đăng ký học phần của lớp 10Đ1
 10Đ1: Đăng ký học phần lớp 10Đ1
 08Đ3: Họp đồ án Cung Cấp Điện và Đăng ký môn học 210 !!!!!!!!!!!
 08ĐT1: 2O/11
 08Đ2: THÔNG BÁO HỌP LỚP GẤP
 10T3: AE chú ý.....!!!!!!
 10T2: 10T2 THONG BAO HOP LOP
 10C2: Thông báo nhận áo thể dục

Xem tin bài cũ hơn:

[<< Prev] 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36 
 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54 
 55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72 
 73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90 
 91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108 
 109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126 
 127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144 
 145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160 161 162 
 163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180 
 181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196 [Next >>]